Кандидатстудентските изпити в Медицинския университет започнаха

В понеделник стартираха кандидатстудентските изпити за прием в Медицинския университет в Пловдив. Първият изпит беше по етика за бакалаври и професионални бакалаври за специалностите, изучавани в Медицински колеж и за специалностите медицински сестри и акушерки във Факултета по обществено здраве.

На него се явиха 554 кандидат-студенти (105 мъже и 449 жени) за около 270 места държавна поръчка.

Изпитът се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки на университета. Кандидат-студентите бяха разпределени в 12 аудитории, което позволи да се спази необходимата дистанция. Всички носеха маски, а допълнително бяха осигурени дезинфектанти, които задължително се използваха при влизане в залите.

На 7 юли е изпитът по социална медицина и организация на здравеопазването за специалността Управление на здравните грижи.

На 9 юли е изпитът по биология и химия за магистърските програми. Тази година кандидат-студентите, които ще положат този изпит са 1346 (412 мъже и 934 жени). Те ще се борят за 634 места държавна поръчка, което на практика значи 4:1.

Кандидатстудентската кампания ще приключи на 13 юли с последния изпит по скулптиране.

За автора

Вашият коментар