МУ-Пловдив с нови научноизследователски стипендии

Нови стипендии за научноизследователска работа за студенти

Това е новата политика на френското правителство. То осигурява възможностите за финансиране на краткосрочен престой за научноизследователска дейност на български докторанти, постдокторанти или млади научни работници. От възможността ще могат да се възползват също и членове на български научни екипи. Кандидатите ще могат да използват средставта в избрани от тях области.

Идеята ще бъде представена на на 12 март в Медицински университет-Пловдив. Специални гости ще бъдат Оливие Кашлер, аташе за университетското и научно сътрудничество към Френския институт и  Бисера Коларова, отговорник „Стипендии” във френската държавна агенция за популяризиране на френското висше образование.

Срещата ще се проведе от 15 часа в 8 аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.

Вашият коментар