Млад икономист на 2017-а избират Съюзът на икономистите и ПУ

Темата е „Икономическото неравенство в 21 век“, могат да се включат ученици, студенти, докторанти и асистенти от български и европейски университет

„Икономическото неравенство в 21 век“ – това е темата на националния конкурс за млад икономист на 2017 г., обявен от Съюза на икономистите в България и Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В надпреварата за няколко парични и предметни награди могат да се включат ученици, студенти, докторанти и асистенти от български и европейски университети без ограничения на специалността, както и млади предприемачи на възраст до 29 години.

Специална награда от ПУ „Паисий Хилендарски“ ще получат учениците, в случай, че успеят да се класират на челните три места. Те ще могат да си изберат специалност в Икономическия факултет, която да изучават без конкурсен изпит с изрично решение на Академичния съвет на университета. Същото право ще имат участниците в конкурса, удостоени с някоя от специалните награди на фирми и организации, ако представената разработка е свързана с тяхната дейност.

Крайният срок за подаване на докладите с обем до 10 стандартни печатни страници е 11 май, а тържественото награждаване ще се състои в столицата на 10 юни – в навечерието на Деня на икономиста. Детайлите за изискванията към разработките и начина за участие могат да се получат от официалните интернет сайтове на Съюза на Икономистите и ФИСН на Пловдивския университет. Докладите се изпращат паралелно по имейл и по пощата, като името на автора не бива да присъства в самата разработка.

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,  предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и предложение за решение по проблема, конкурсът е Вашият шанс да го споделите“, призовават организаторите.

 

 

Вашият коментар