Нова бакалавърска програма на ПУ

Нова бакалавърска програма „Документалистика и архивистика“ разкрива Катедра “История и археология“ на Философско-историческия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалността е създадена в отговор на нарасналото търсене на специалисти по документален и архивен мениджмънт в сферата на съвременното управление и социалните дейности. 

„Развитието на архивно-информационния сектор в целия свят не само изисква, но и осигурява възможности за успешна професионална и социална реализация на дипломираните документалисти и архивисти.“

Обясни ръководителят на Катедра „История и археология“ доц. д-р Георги Митрев.

В учебния план на специалността са включени исторически и профилирани дисциплини, които осигуряват съвременно обучение на бъдещите документалисти и архивисти. Те обхващат целия жизнен цикъл на документите, като средство за управление, основен информационен източник в обществото и обект на архивиране.

Освен учебните предмети, свързани с класическата архивна теория и методика, ще се изучават и такива от областта на информационните технологии и интелектуалните комуникации, съвременния документален и архивен мениджмънт, международните архивни стандарти и електронното управление, продукт на което са електронните документи и архиви. 

За да бъдат изцяло подготвени за своята професионална реализация, студентите по „Документалистика и архивистика“ ще имат практикуми в деловодства, учрежденски и фирмени архиви и държавни/исторически архиви, разказа още доц. Митрев.

Обучението ще е с пордължителност 4 години в редовна форма, като успешно завършилите специалността получават професионалната квалификация „документалист и архивист“ и възможност за допълнителна професионална квалификация „учител по история“. 

Получените практически умения и теоретични познания ще им дадат възможност да се реализират в сравнително широка професионална ниша, включваща всички административни структури в държавната и частна публична сфера. 

Балообразуването следва в 2 варианта:

  • Първият включва умножена по 6 оценка от кандидатстудентски изпит по история на България, държавен зрелостен изпит по „История и цивилизация“ или оценка от олимпиада по „История и цивилизация“, организирана от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от Философско-историческия факултет.
  • Вторият вариант за балобразуване е сборът от утроените оценки от дипломата по предмета „История и цивилизация и оценката от държавен зрелостен изпит по  български език и литература, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език или „География и икономика".

Вашият коментар