Нова хибридна магистърска програма в Медицинския университет

Медицинският университет в Пловдив подписа меморандума за съвместни хибридни магистърски програми с медицинските университети във Варна и Плевен, както и със столичното висше училище по телекомуникации и пощи.

По силата на документа през академичната 2021/2022 година висшите училища ще разкрият по една нова програма.

Трите нови специалности са „Софтуерно проектиране в медицината“ с МУ-Пловдив, „Компютърно администриране на медицинска техника“ с МУ-Варна и „Телемедицина“ с МУ-Плевен.

Ректорът на Медицински университет в Пловдив професор Мариана Мурджева заяви, че медицината е една от най-бързо развиващите се науки и специалности в днешното съвремие, но тя е невъзможна без прилагането на информационните технологии. Диагностиката в медицината, лечебните мероприятия в нея, вече са тясно свързани с тези съвременни средства, които са част от нашето ежедневие.

Голямото предизвикателство пред Медицинският университет в Пловдив и Висшето училище по телекомуникации и пощи ще бъде именно създаването на една такава обща програма с участието на експерти от двете висши училища.

За автора

Вашият коментар