Определиха датите за кандидатстудентските изпити в Медицинския университет

Медицинският университет в Пловдив обяви датите за кандидатстудентските изпити, като поради възникналата ситуация с пандемията COVID-19 са въведени някои промени в организацията на самата кампания.

Документи за кандидатстване в МУ – Пловдив няма да се приемат на място!

Кандидат-студентите  ще подават документите си през интернет сайта на МУ–Пловдив. Приемът приключва на 02.07.2020 г. в 12:00 ч.

Датите за кандидатстудентски изпити в университета са: 9 юли 2020 г. – Биология и Химия; 6 юли 2020 г. – Етика; 13 юли 2020 г. – Скулптиране; 7 юли 2020 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт.

Конкурсният изпит за прием при магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки. Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас на СОУ.

Изпитът по химия включва въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 11 клас на СОУ, които обхващат  материал от органична и неорганична химия. Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде под формата на тест.

Остава непроменена присъствената форма на кандидатстудентските изпити. За нормалното протичане на изпитите ще се създадат необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, РЗИ и другите компетентни органи.

Вашият коментар