Без такси за студентите в първи курс, избрали защитени специалности

Освобождаване от такси за първокурсниците, приети да изучават през учебната 2020/2021 година защитени специалности, за които се очаква най-голям недостиг на пазара на труда в бъдеще, беше прието от Министерски съвет.

Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в това число 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.

Целта на взетото решение е да се ограничи разрастването на неефективните професионални направления и специалности, както  и да се стимулира висшето образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.

Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за изграждането на подготвени висококвалифицирани специалисти, които да са от полза на икономическото и общественото развитие на страната.

За автора

Вашият коментар