Откриха нова модерна лаборатория във Филологическия факултет на ПУ (СНИМКИ)

ПУ „Паисий Хилендарски“ продължава активното сътрудничество с бизнеса, предоставяйки възможност на студентите за придобиване на практически умения

Проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,  зам.-декан на Филологическия факултет доц. д-р Надя Чернева, доц. д-р Борян Янев, доц.д-р Фани Бойкова, гл.ас.д-р Соня Александрова, доц. д-р Константин Куцаров и Траян Тилев, мениджър на пловдивския офис на A Data Pro официално откриха напълно оборудваната Лаборатория по комуникативни компетентности и образователни услуги към Филологическия факултет.

С нова лаборатория по комуникативни компетентности и образователни услуги към Филологическия факултет се сдобиха студентите от най-големия ВУЗ под тепетата. Лабораторията „Лингвистична интуиция и лингвистична компетентност в съвременния мултикултурен свят – езикови, литературни и образователни аспекти" към Фонд „Научни изследвания“ на Пловдивския университет. бе открита вчера пред преподавателския екип, студенти и ученици от елитните гимназии. 

Сред целите на оборудваната зала е създаване на възможност за подобряване качеството на обучението, свързано с новите технологии в образованието, разработката на научноизследователски проекти, и подобряването на ученето чрез използване потенциала на информационно-комуникационните технологии и отворените образователни ресурси.

На събитието присъстваха още преподаватели и студенти от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Как ще се използва в учебния процес лабораторията разказаха доц. д-р Фани Бойкова от Катедра по българска литература и теория на литературата и Радка Атанасова, носителка на множество награди за иновативни образователни техники учителка по български език и литература в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх. Камен Петков" в Пловдив. 

„Надявам се залата с нейното оборудване, всички, които имат отношение към нейното създаване, както и студентите, които ще се обучават в нея, да допринесат за развитието на комуникативните компетентности, а оттам и за по-добрата реализация на хората, които се обучават във Филологическия факултет“, каза по време на откриването ректорът проф. Козлуджов.

Ръководител на проекта „Лингвистична интуиция и лингвистична компетентност в съвременния мултикултурен свят – езикови, литературни и образователни аспекти“ е доц. д-р Борян Янев.

Той разказа, че наред с множеството публикации, участия във форуми, дори и след издаването на сборника „Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието“ като част от работата по проекта, той и колегите му са искали да подпомогнат интерактивното обучение с подходящо оборудване, за да отговорят  на съвременните потребности у студентите.

„Вече не можем да им диктуваме от записки и лекции, защото на тях това им е безкрайно безинтересно и не отговаря на тяхната представа за учебен процес. Така се роди идеята за лабораторията. Успяхме да купим половината от оборудването – интерактивна учебна дъска, мултимедиен проектор, два лаптопа и компютър-майка. Тогава A Data Pro ни подадоха ръка – осигуриха ни 12 компютъра и копирна машина. Това вече дава възможност за провеждане на пълноценни занятия и е реализация на една наша голяма мечта“, каза още доц. Янев. 

Над 90% от експертите в пловдивския клон на A Data Pro са завършили Пловдивския университет, като една част от локалния екип от 41 човека, работи на място, друга –дистанционно, каза Траян Тилев.

В момента в компанията има отворени свободни позиции за студенти или завършили университета с комбинация от английски и втори западен език, като минималното ниво на владеене, което изискват от компанията е В2, обясни HR директорът Милена Илиева.

Тя допълни, че интерес представляват и хората, владеещи азиатски езици, като компанията предоставя възможност за работа по проекти с гъвкава форма на заетост според предпочитанията на експерта и естеството на работата.

Филологичесикят факултет подготвя бъдещи учители по български език и литература по чужди езици (английски, фенски, руски, гръцки, турски и др.). Студентите получават квалификация учител по съответния език. В специалността Приложна лингвистика се подготвят специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски, немски френски или испански, а вторият чужд език е по избор на студента – руски, испански, италиански, английски, немски, френски, португалски, китайски, корейски, чешки, полски, сръбски и хърватски, новогръцки или турски). 

Сътрудничеството между ПУ „Паисий Хилендарски“ и компанията започва през 2015 година, предоставяйки експерти за провеждането на курс по Медиен анализ три поредни години.Data Pro подкрепи оборудването на Лабораторията по комуникативни компетентности и образователни услуги към Филологическия факултет.

За автора

Вашият коментар