ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира нова специалност

Завършилите ще могат да преподават четири предмета – „Човекът и природата“ в 5 и 6 клас и биология, химия и физика в 7 клас

Нова специалност „Учител по предмета „Човекът и природата“ открива Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Приемът стартира от новата академична година, съобщи зам.-ректорът во учебна и издателска дейност доц. д-р Мария Стоянова.

Промените в училищната образователна система поставят нови изисквания към университетите, които подготвят учители.  В национален мащаб силно е намалял броят на тези висши училища, които подготвят преподаватели по природни науки – в момента вузовете с подобни специалности са само три. Непрекъснатите структурни и съдържателни промени в българското училище изискват от тях  гъвкавост и инициатива при предлагане на нови учителски специалности, които да са съобразени с нуждата от конкретни учители-специалисти, коментира доц. Стоянова. 

Предвид намаления брой часове по природни науки в българското училище е трудно на учители само по биология, или само по химия или физика да да запълнят изисквания норматив от часове и да работят като такива. Освен това, с преминаването на осми клас в гимназиален етап, много училища в страната ще обучават ученици само до седми клас. Това още повече ограничава възможността учители с по една или дори с по две специалности да имат часове, с които да покрият задължителния норматив и да бъдат назначени на пълен трудов договор.

Ето защо Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” предлага за първи път в България, нова учителска специалност „Учител по предмета „Човекът и природата“. Завършилите тази специалност ще получат базисни знания в областта на педагогическите науки, биология, химия, физика и астрономия и ще могат да преподават тези учебни предмети, както и учебния предмет „Човекът и природата“ в прогимназиалния етап на българското училище, обясни зам.-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Мария Стоянова.

Тя подчерта, че по този начин дипломираните по тази специалност ще могат много по-лесно да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – Човекът и природата (5. и 6. клас), биология, химия и физика в 7-ми клас. След едногодишно обучение по магистърска програма по някои от природните науки, тези учители биха могли да преподават и в гимназиалния етап на българското училище. 

Учебният план, по който ще се обучават тези специалисти, е внимателно балансиран по отношение на научни и на педагогически учебните дисциплини. Обучението ще се фокусира само върху основните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната образователна степен. Ще бъдат избегнати трудностите, с които обикновено се свързва изучаването на природните науки. А разнообразието от учебни дисциплини ще направи обучението по новата специалност интересно и съвременно, допълни доц. Стоянова.

 

Вашият коментар