ПУ обявява второ класиране, вече запълни голяма част от акредитирания си план

Днес висшето училище обявява второ класиране, а в следващите дни и допълнителен прием за единични свободни места в някои специалности.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е записал след първо класиране 2018 първокурсници по държавна поръчка, което съответства на 66,12% от  общия акредитиран план, съобщи заместник-ректорът професор Антон Илиев. Записани са и 374 нови студенти в платена форма.

Днес висшето училище обявява второ класиране, а записването на приетите по него ще започне от 22 юли и ще продължи до 30 юли, в работните дни, като за различните специалности, както и за филиалите, сроковете варират в този времеви интервал, но са насрочени за определени дати, които могат да се проследят на сайта на ПУ "Паисий Хилендарски".

Все още не се е провел и изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. По традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ той се насрочва в три конкурсни кръга в три последователни дни на месец септември. През тази година определените дати са 7, 8 и 9 септември, а класирането ще бъде оповестено един ден след обявяване на резултатите от изпита.

Трето класиране не е планирано тази година, но в близките дни ще бъде обявен допълнителен прием за запълване на единични свободни места в някои специалности. Информацията ще бъде публикувана на сайта на Пловдивския университет в раздел „Кандидатстудентска кампания“.

Разликата в минималните балове между първо и второ класиране е почти незабележима, коментира професор Илиев. Най-високите минимални балове, с които ще записват приетите на второ класиране, са в „Право“ – задочно, платена форма – 35.01 и „Право“ – жени, редовно обучение – 34.47.

След първо класиране запълнени до 100% са специалностите „Психология“ в задочна форма, държавна поръчка, както и „Физическо възпитание“ – мъже, държавна поръчка.

С много добри темпове върви записването за 39 специалности без такси за целия период на обучение, приложимо от академичната 2020/2021 година за новоприети студенти в държавна поръчка.

За бакалавърските програми в направление „Педагогика на обучението по…“ след първо класиране в редовна форма са заети 65.00% от местата, а в задочна – 70.00%. В редовна форма на специалност „Теология“ до момента са записани 53.33% от общия акредитиран прием, а в специалностите в направление „Физически науки“ – 66.67% в редовна и 72.00% в задочна форма. При направление „Химически науки“ са заети 68.24% от бройките за редовно обучение и 50.00% за задочно, а при специалностите в направление „Математика“ – 60.00% от местата в редовна форма.

За автора

Вашият коментар