Приключи националната студентска олимпиада по математика, организирана от ФМИ на ПУ

В три състезателни групи, разделени по специалности, се проведоха съревнованията в Националната студентска олимпиада по математика  НСОМ’2017, организирана от Факултета по математика и информатика (ФМИ) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

В провелата се през уикенда олимпиада се включиха над 100 студенти от 14 университета от България и 4 университета от чужбина, припомни деканът на ФМИ проф. д-р Антон Илиев.

Класирането по висши училища в първата състезателна група – Група А, е както следва: първо място за Софийския университет „Св. Климент Охридски“, второ място за Технически университет – София, трето място за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В група Б на първо място е Университетът по архитектура, строителство и геодезия, втори е Русенският университет „Ангел Кънчев“, а трети – Технически университет – Варна.

Първото място в Група В зае Икономически университет – Варна, второто – СУ „Св. Климент Охридски“, а третото – Висшето училище по застраховане и финанси.

 

Вашият коментар