Продължава националният конкурс за есе на Философско-историческия факултет на ПУ

Отличниците могат да се запишат без полагане на кандидатстудентски изпит в специалностите „Етнология“ или „Социална антропология“

 „Аз и моят съсед – какво ни разделя и какво ни събира?“ е темата на есето на националния конкурс за ученици от 12 клас, организиран в началото на годината от Катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив.

Организаторите искат да стимулират творческия и изследователския дух, да провокират младите хора да изучават и съхраняват не само собствената си култура, но и тази на другия, различния (етнически, религиозно, културно), да потърсят корените на своята идентичност, но и да обърнат поглед към своя съсед. Конкурсът предполага дванадесетокласниците, които се включат в него, да проявяват интереси в областта на краезнанието, литературата, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Есето трябва да е с обем до 4 стандартни страници. Желаещите да участват в конкурса могат получат повече информация сайта на Философско-историческия факултет

Материалите се изпращат не по-късно от 15 март 2017 г. на електроннния адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net

Оценяването на писмените работи ще се проведе до 3 април 2017 г. от преподавателска комисия от катедра „Етнология“ в състав: председател – доц. д-р Добринка Парушева, и членове: гл. ас. д-р  Борислава Петкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов. Авторите на одобрените есета ще бъдат уведомени лично и поканени да представят своите разработки пред комисията.

Участниците в конкурса, които получат отлични оценки, ще имат възможност да се запишат за студенти в бакалавърска програма „Етнология“ или бакалавърска програма „Социална антропология“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2017/2018 г.

Оценката от есето се признава за оценка от полагане на кандидатстудентски изпит, уточниха от факултета. Те обясниха, че това е в синхрон със Закона за висшето образование и по-специално с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, също така отговаря на условията, посочени в справочника на Пловдивския университет, според които участието в конкурса се признава за кандидатстудентски изпит.

Студентите от 1-ви курс на специалност „Етнология“ са приготвили допълнителни награди за най-добре представилите се кандидати.

 

 

Вашият коментар