След изпитите в ПУ 37 пълни отличници от 2007 кандидати

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява първото си класиране. Срокът за записване на приетите е от 18 до 20 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 22 юли. Това съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Христо Крушков.

На 18 от обявените 20 приемни изпита са се явили 2007 души, от тях успешно издържалите са 1626, което е 81 % от общия брой. Общо 113 са получените отлични оценки, от тях 37 са пълните шестици. Оценки „Много добър“ и „Добър“ са получили 1115 кандидати. Слаб резултат са показали 381 – уточни доц. Крушков. Отделно на изпита по „Говорни и комуникативни способности“ са се явили 925 кандидат-студенти, като 756 от тях са получили пълни шестици, а 169 – много добра оценка. 

Традиционно, изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат през месец септември в три кръга. За настоящата година дните за явяване са 12, 13 и 14 септември, като за тях са се записали 17 човека.

През тази година имаше кандидат-студент, който бе изброил рекорден брой желания – по 50 специалности, най-големият брой  заявени изпити от един кандидат бе 4. От записалите се за сесията най-възрастният кандидат е на 65 години и кандидатства за прием в педагогически специалности, а най-младият е 17-годишен и е избрал софтуерни специалности, съобщи зам.-ректорът.

Общият брой кандидат-студенти подали документи в ПУ „Паисий Хилендарски“ е 4375. За участие единствено с оценка от държавен зрелостен изпит са се записали 1934 кандидати, допълни доц. д-р Христо Крушков. В предварителната сесия през юни за изпити се записаха почти 1500 кандидати. От тях 182-ма получиха отлични оценки – 5,50 и по-високи. Този успех им даде възможност да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност. Същата привилегия имаха и получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности. По този ред записаните като студенти на ПУ „Паисий Хилендарски“ са 158 души, като отново най-голям брой – 32, са избрали бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика.

Най-високият минимален бал на първо класиране е в специалността „Лингвистика с информационни технологии (английски и испански език)“ – 34,02 единици за прием и на двата пола. При същите условия за мъже и жени на второ място е минималният бал за специалността „Математика“ – 34,00 – традиционно в последните години се записват малко, но високо мотивирани отлични кандидат-студенти. С подобен бал е и „Културен туризъм“ – 33,06 за нежния пол. Със същия минимален бал – 33,06, но и за мъжете, и за жените, е „Лингвистика с информационни технологии (английски и немски език)“ . 

Традиционно начални места държат минималните балове по „Софтуерни технологии и дизайн“ – 33,08 за двата пола, както и топ специалностите на Биологическия факултет „Медицинска биология“ и „Молекулярна биология“ – съответно 32,05 и 32,75, но са при приема за жени. Един от най-ниските минимални балове е именно при приема на мъже в последната от изброените специалности – 19,55 единици. 

С висок успех представителите и на двата пола ще се записват в специалностите „Български език и новогръцки език“ и „Български език и руски език“ – 31,74, „Педагогика на обучението по музика“ – 31,28, „Джаз и поп пеене“ – 30,00, „Английска филология“ – 30,54. С доста висок минимален бал ПУ „Паисий Хилендарски“ записва и в три от платените форми на обучение по „Социална антропология“ – 33,90, „Приложна лингвистика (английски и втори чужд език)“ – 33,42, и „Европеистика“ – 32,30

Най-ниският минимум за прием на първо класиране – 18,00 и за двата пола, е отчетен в специалностите „Лингвистика с маркетинг“, „Приложна лингвистика (немски с втори чужд език)“, „Музика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“. 

Приетите по първа желана специалност студенти следва да се запишат от 18 юли до 20 юли.

Сред най-желаните специалности през новата академична 2016/2017 година са редовно обучение по „Софтуерни технологии и дизайн“, задочна форма на „Предучилищна и начална училищна педагогика“. „Право“, редовно обучение по „Психология“, „Маркетинг“, „Английска филология“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение по „Софтуерни технологии“, „Финанси“ – редовна форма, „Психология“ – задочна форма, „Маркетинг“ – задочно обучение, и „Счетоводство“ в редовна форма на обучение.

Първо желание на голяма част от кандидат-студентите са и платени специалности в редовна и задочна форма. При редовно обучение най-засилен е интересът към „Софтуерно инженерство“, „Психология“, „Приложна лингвистика (английски с втори чужд език)“, „Маркетинг“, „Лингвистика с Информационни технологии (английски и испански език)“, „Етнология“, „Стопанско управление“, „Европеистика“, „Счетоводство“, „Предучилищна и начална педагогика“ и „Английска филология“. Сред най-желаните платени специалности в задочна форма са „Право“, „Психология“, „Финанси“, „Счетоводство“, „Маркетинг“, „Стопанско управление“, „История“ и „Публична администрация“.

За автора

Вашият коментар