Словенски учен с лекция за билингви и музиканти в Пловдив

Учен от Словения изнася лекция за влиянието  на ранното езиково и музикално обучение при билингви и музиканти 

„Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език“

Това е темата на публична лекция, която ще се проведе на 27 март от 17 ч. в сградата на Съюза на учените. Темата ще представи нейният автор – гост-лекторът доц. д-р Артур Степанов от  Центъра за когнитивни науки за езика към Университета в Нова Горица, Словения.

Организатори на събитието са Филологическият факултет на ПУ и Съюзът на учените – Пловдив. Лекцията се провежда в рамките  на Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“. 

Тя е по-специално предназначена за учени лингвисти, университетски преподаватели по лингвистика, учители по чужди езици, университетски преподаватели по музика, музикални педагози от различни школи, студенти, докторанти, учители и любознателни родители. 

Темата ще бъде представена на английски език: Do bilinguals and musicians have better ears? How music training and bilingualism affect prosodic discrimination of sentences in an unknown language. 

Артур Степанов получава своята докторска степен през 2001 г. в Университета в Кънектикът (САЩ) под ръководството на водещи изследователи в генеративната граматика. Той е работил в няколко университета в Германия като изследовател в различни постдокторантски програми. 

След защита на хабилитационен труд в Университета в Потсдам, през 2007 г. получава престижнaтa Хайзенбергова стипендия на Германската фондация за изследвания за изключителни постижения в изследователската си работа. 

От 2008 е доцент в Центъра за когнитивни науки за езика към Университета в Нова Горица, Словения. Основните му научни интереси са в областта на психолингвистиката и синтаксиса.

Постиженията, които се свързват с изследователския му профил, са в областите на формалната синтактична теория, експерименталния синтаксис и психолингвистиката. 

Научната на  продукция на Артур Степанов включва публикации в редица високо-факторни научни списания като Frontiers in Psychology, Journal of the Acoustical Society of America, Linguistic Inquiry, Journal of Linguistics, Natural Language and Linguistic Theory и други.

За автора

Вашият коментар