Стартира научна сесия по физика в ПУ

За трета година Факултетът по физика и инженерни технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии.

Сесията осигурява форум за обсъждане на нови идеи и проблеми в съответната научна област. Същевременно с това се дава шанс за създаване на нови контакти, които ще гарантират реализирането на бъдещи общи проекти и инициативи. В програмата е включено както устно, така и постерно представяне на доклади, чиито автори или съавтори са студенти и докторанти. Най-актуалните теми и най-атрактивните презентации ще бъдат наградени от специално жури.

По време на научната сесия ще се проведе конкурс за научен проект „Еврика“. В него участниците ще имат възможност да представят по атрактивен и забавен начин своя иновативни идея или научнoизследователски проекти, по които работят в екип или самостоятелно. Те ще могат да демонстрират интересни разработки или макети на научни установки от областта на физиката и инженерните технологии. На тези, които правят първите си стъпки в науката – учениците, също ще се даде поле за изява в конкурса.

Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии ще се проведе от 11 до 13 декември. Официалното откриване е на 11 декември, от 11:00 ч. в 5-а аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

П Р О Г Р А М А

11 декември, сряда

 • 09:00 – Регистрация (5 аудитория)
 • 11:00 – Официално откриване на научната сесия (5 аудитория)
 • 11:30 – Презентации на фирми-гости на мероприятието (5 аудитория)
  • 11:30 – Офис за технологичен трансфер към ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 11:50 – Оптикс АД
  • 12:10 – Филкаб АД
  • 12:30 – КЦМ АД
  • 12:50 – Омега СТ АД
 • 13:10 – Кафе пауза
  • 13:30 – Виа Стил ООД
  • 13:50 – КИТ Инженеринг
  • 14:10 – Адрон 2000
  • 14:30 – Херикс ООД
  • 14:50 – Sofia University OSA Student Chapter
  • 15:10 – Интеграл
 • 15:30 – Кафе пауза
 • 15:45 – Изложба на продукти и рекламни материали на фирми-гости на мероприятието (Информационен център)
 • 17:00 – Край на първия ден на научната сесия
 • 18:00 – Коктейл

12 декември, четвъртък

 • 09:00 – Начало на сутрешната сесия на представяне на докладите (Зала "Компас")
  • 09:00 – Гладко решение на уравнението на Навиер-Стокс за несвиваем флуид в декартови координати
   Мирослав Георгиев, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 09:15 – Използване на технологията "добавена реалност" с мобилни устройства в обучението по астрономия
   Христо Шишков, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 09:30 – Някои особености на учебния експеримент по оптика в средното училище
   Стефан Николов, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 09:45 – Визуализация на Атом Силиций 28
   Никола Божинов, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 10:00 – Рентгенова терапия
   Яна Глухчева, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 10:15 – Матрично описание на поведението на поляризационно модова дисперсия (пмд) във високоскоростни оптични комуникационни линии
   Ваня Плачкова, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 10:30 – Кафе пауза
  • 10:45 – Едномерни оптични солитони
   Делко Златански, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 11:00 – Изследване на поведението на къси оптични импулси в едномодови влакна със загуби
   Момчил Георгиев, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 11:15 – High Average Power Nd:YVO4 Laser Mode-locked with χ(2)-lens Formation
   Теодора Григорова, СУ "Св. Климент Охридски"
  • 11:30 – Optical Polarimetry of Blazar-type AGN OJ287
   Владимир Божилов, СУ "Св. Климент Охридски"
  • 11:45 – Флуоресцираща микрокапиляра съвместима с влакна с фотонни кристали и кухи оптични влакна
   Веселин Владев, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 12:00 – Оптимизация на SPR сензор базиран на дифракционна решетка
   Катерина Желязкова, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 12:15 – Обедна почивка
  • 13:15 – Инфрачервени сензори за наблюдателни системи. Анализ на съвременното състояние
   Владимир Чолаков, Оптикс АД
  • 13:30 – Влияние на топлинния капацитет на топлоносителя върху грешката на измерване на разход на топлина
   Димитър Атанасов, Университет по хранителни технологии – Пловдив
  • 13:45 – Числено изследване на хистерезиса на динамичния контактен ъгъл на омокряне върху синусуидални грапави повърхности
   Павел Илиев, СУ "Св. Климент Охридски"
  • 14:00 – Влияние на налягането върху спадането на повърхностния потенциал за полиетиленови композитни електретни филми
   Сибел Тасим, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 14:15 – Композитни електретни филми на основата нa полимлечна киселина
   Цветомира Казашка, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 14:30 – Електретни свойства на нанокомпозитни филми от полиметилметакрилат и титаниев диоксид
   Ана Шишкова, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 14:45 – Викторина с въпроси към участниците
 • 15:00 – Кафе пауза
  • 15:15 – Навигационен калкулатор
   Костадин Недев, НВУ "Васил Левски"
  • 15:30 – Сравняване на маневрените характеристики на самолети Pilatus PC-9M и L-39 Albatros
   Симеон Георгиев, НВУ "Васил Левски"
  • 15:45 – Определяне на технологични параметри при лазерно маркиране на образци от метали
   Зорница Куманова, Технически университет – Габрово
  • 16:00 – Изследване на асинхронни машини с matlab
   Диньо Костов, Технически университет – София – филиал Пловдив
  • 16:15 – X-Ray – невидими за човешкото око, но видими за науката
   Паулина Кирова, Технически университет – София – филиал Пловдив
  • 16:30 – CC2 Сравнително изследване на реакционните пътища на възбудените състояния на деформационните механизми на цитозина и 2,4- диаминопиримидина
   Павлина Кънчева, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 16:45 – Електромагнитни дупки
   Димитър Симеонов, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 17:00 – Кафе пауза
 • 17:15 – Постерна сесия (Информационен център)
  • Свити състояния на светлината в интерферометър на Макс Цендер
   Елена Стоянова, СУ "Св. Климент Охридски"
  • ZnO nanostructured layers as antireflecting coating in thin film Si solar cells
   Мирослав Петров, ЦЛ СЕНЕИ – БАН
  • Modeling of grid fluctuations via 10kW BiPV system
   Мирослав Петров, ЦЛ СЕНЕИ – БАН
  • Чисти сплетени състояния на двукюбитен регистър: основни свойства, ентропия на сплитане и съгласуваност
   Нешо Сабаков, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • Числени експерименти за изследване на процеса лазерно маркиране чрез изпарение
   Зорница Куманова, Технически университет – Габрово
  • Ядрено-структурни изследвания с детектори от LaBr3:Ce
   Станимир Кисьов, СУ "Св. Климент Охридски"
  • Получаване и характеризиране на структурата и термичните свойства на биоразградими композитни филми от хитозан и полимлечна киселина
   Ценка Грънчарова, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • Реологични свойства на активни филми от хитозан с включено масло от пшеничен зародиш
   Спаска Мирчева, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • Изследване на естествения радиационен фон по поречието на река Марица
   Мюжгян Юсеин, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • 18:30 – Край на втория ден на научната сесия

13 декември, петък

 • 10:00 – Конкурс за научен проект "Еврика" (Зала "Компас")
  • 10:00 – Човекът, радиацията и жизнената среда
   Георги Елинчев, Асен Кадир, Гергана Браджева, Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив
  • 10:15 – Моделиране на астрономически обекти в СИП астрономия
   Ангел Джунев, СОУ "П. Р. Славейков" – гр. Трявна
  • 10:30 – Физичен магазин в класната стая
   Боряна Ненова, СОУ "П. Р. Славейков" – гр. Трявна
  • 10:45 – Физичният експеримент – стимул за овладяване на знания
   Кирил Петров, СОУ "П. Р. Славейков" – гр. Трявна
  • 11:00 – Електрически вериги
   Лъчезар Димитров, ОУ "Душо Хаджидеков" – гр. Пловдив
  • 11:15 – Високо честотно осветление, физика на високите честоти и др.
   Венцислав Кирилов, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 11:30 – Триизмерна визуализация на атом 28Si направена с програмата Autodesk 3Ds MAX
   Никола Божинов, ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 11:45 – Визуализиране на процесите за получаване и контрол на полимерни короноелектрети
   Запрян Донев, Нина Мерджанова, Велислав Велчев, Иван Георгиев, Красимир Палийски, Румяна Караиванова, Цветан Калпаков, СОУ "Св. Патриарх Евтимий" – гр. Пловдив
 • 12:00 – Викторина с въпроси към участниците
 • 12:15 – Кафе пауза
 • 12:30 – Награждаване на победителите в конкурсите за "Най-добра презентация", научен проект "Еврика" и фотоконкурса "Физиката в света около нас" (Зала "Компас")
 • 13:00 – Официално закриване на научната сесия (Зала "Компас")
 • 13:30 – Научно-приложна сесия (Зала "Компас")
  • Техническите предизвикателства пред колонизирането на планетата Марс
   Офис за технологичен трансфер към ПУ "Паисий Хилендарски", Марсианско общество – България, Студентски съвет към ПУ "Паисий Хилендарски"

Фотоизложба „Физиката в света около нас“, 9 – 15 декември 2013 г.

 • Явления свързани с лазерно лъчение
  Деян Гидишки, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • Явления свързани с лазерно лъчение
  Никола Божинов, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • Електричен разряд
  Димитър Фиданов, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • Окото като оптичен уред
  Весела Стоянова, ПУ "Паисий Хилендарски"
 • Физиката в света около нас – серия от фотографии
  Росица Стойкова, ХТМУ – София
 • Физични явления
  Дона Парталска, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" – с. Царацово
 • Физично явление
  Габриела Дамянова, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" – с. Царацово
 • Физични явления, които мога да видя
  Даниел Ряпов, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" – с. Царацово
 • Физични явления, които мога да видя
  Станимир Малинов, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" – с. Царацово
 • Физични явления, които мога да видя
  Станимира Топорска, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" – с. Царацово
 • Природа
  Амест Геворг, ОУ "Дядо Иван Арабаджията" – с. Царацово
 • Приливите и отливите, Завъртането на Земята около оста ú, Облаци
  Бранимир Айвазов, ПМГ "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково
 • Гравитация, Зелена енергия, Еврика!
  Лъчезар Димитров, ОУ "Душо Хаджидеков" – гр. Пловдив

Вашият коментар