Студенти и преподаватели от Загреб, Прага и Виена гостуват на ПУ „Паисий Хилендарски“

Филологическият факултет отбелязва 20-годишнината от създаване на специалността „Сръбски и хърватски език”

Група от 16 студенти от Загребския университет гостува днес на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това е първото по рода си посещение на хърватски българисти във висшето училище, съобщи ръководителят на катедра „Славянска филология“ доц. д-р Жоржета Чолакова. Тя допълни, че така стартират поредица събития, организирани от катедрата, с които се отбелязва 20-годишнината от откриването на специалността „Сръбски и хърватски език” в Пловдивския университет.

Студентите, изучаващи българистика в катедра „Южнославянски езици“ на Загребския университет, са на едноседмична визита в България, която е част от учебния им план. Водени от преподавателката си – д-р Ана Васунг, днес те присъстваха на лекция на доц. д-р Ваня Зидарова на тема: „Младежкият сленг като субстандартна езикова система“. По-късно ще се срещнат и със свои колеги, изучаващи сърбохърватски език в ПУ.

Деканът на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов приветства студентите и им благодари за оказаната чест да изберат именно Пловдивския университет за своето посещение. От факултета припомниха, че връзките с университета в Загреб са дългогодишни, като между двете висши училища постоянно се осъществява обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм“.

 

Лекцията на доц. д-р Ваня Зидарова бе втората проява на катедра „Славянска филология“ за днес. По-рано д-р Ярослав Отченашек от Етноложкия институт към Академията на науките на Чешката република изнесе лекция на чешки език на тема: „Чешките народни и авторски приказки“. Д-р Отченашек е изследовател в научното поле на славянския словесен фолклор, хърватската и сръбската литература, както и на етническите промени в Средна и Югоизточна Европа.

За 14 май 2015 г. е планирана и трета чуждестранна лекция във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя ще се проведе от 16:30 часа в 10-а семинарна зала на Ректората, където Александър Зицман, преподавател в Института по славистика на Виенския университет, ще изнесе лекция на тема: „Културология и превод“.

Александър Зицман е автор на 2 езиковедски монографии, издател на множество антологии и рецензент на австрийското министерство на образованието, изкуството и културата, както и на различни издателства в чужбина. Научните му интереси са в сферата на съпоставителното езикознание, ономастика и езикови контакти.

Вашият коментар