Студентите на ПУ избират ректор на 28-ми Февруари

На 28-ми фервуари т.г. ще се проведат изборите за нов ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски„. От своя страна студентите, членове на Студентски съвет при ПУ, канят на среща-разговор всеки от кандидат-ректорите. Така те придобиват цялостна представа за платформата на кандидата и най-вече частта, касаеща студентската общност.

Студентски съвет при ПУ ще излъчи по 5-ма представители и по 2-ма докторанти от всеки факултет на университета, които ще вземат участие в избора. Кандидатите имат възможността в рамките на 2 часа да изложат своята позиция и виждания за бъдещето на университета и на учащите в него студенти.
 
„Ние осъзнаваме отговорността, която поемаме като участници в Общото събрание на ПУ, при избора за ректор на университета. Затова провеждаме и тези срещи, за да може всеки един от нас да придобие представа за личността и платформата на кандидатите. Като членове на Студентски съвет, ние сме представители на всички обучаващи се в университета и с нашия избор ще защитим правата и интересите на студентите", каза за mediacafe.bg председателя на СС при ПУ Самуил Цветков.
 
Ето и кои са кандидатите за Ректор на Пловдивския университет през следващите 5 години:
 
Доц. д-р Запрян Козлуджов

Доц. дпн Дора Стоилова Левтерова

Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

Доц. д-р Иван Марков Иванов

Доц. д-р Живко Иванов 

Вашият коментар