Студентите от Техническия в Пловдив с нова лаборатория по роботика

Техническият университет – филиал Пловдив в сътрудничество с инженеринговата  компания „Ехнатон България“ и „Мицубиши електрик“ създадоха най-съвременната учебна лаборатория по роботика и автоматика в страната
 
От началото на декември в нея ще се подготвят не само студенти, но и вече работещи инженери ще повишават квалификацията си. Обучението ще е в направление Индустрия 4.0 – програмиране на промишлени роботи, системи за машинно зрение, серво-системи, индустриални комуникации и други.
 
Новата придобивка на висшето училище е втората специализирана лаборатория по роботика тук. Тя е оборудвана с два  робота „Мицбиши“ от клас „универсални индустриални манипулатори“. Машините са приложими в различни отрасли на индустрията. Освен тях в лабораторията има 4 учебни стенда с промишлени контролери, инвертори, задвижвания, човеко-машинен интерфейс, комуникационни модули, система за техническо зрение на фирма „Когнекс“. В лабораторията има 12 бързи компютъра, и лицензиран софтуер за програмирането на роботите, на системите за техническо зрение и за останалото оборудване.
 
 
За първи път роботите в Техническия университет ще получат и компютърното зрение.  С „проглеждането“ си роботите стават по-интелигентни. И работят в по-сложна среда. Затова са оборудвани с повече сензори, включително с техническо зрение чрез видеокамери. Така роботите изпълняват по-сложни задачи, при които отговорът не е само един и те трябва да избират между няколко решения на базата на събитията около тях.
 
Партньорите на Техническия университет от „Ехнатон България“ и „Мицубиши електрик“ са избрали специфична форма на дарение, с която се ангажират дългосрочно. Те предоставят като дарение „услугата“ робот.   Предимството е, че поемат ангажимент  да поддържат роботите и автоматите, да ги надграждат и осъвременяват както самите машина, така и софтуера, който ги управлява.
 
В новата лаборатория по роботика студентите ще бъдат обучавани по учебната програма на Техническия университет чрез лекции и специализирани семинари. Тук лектори ще бъдат и най-добрите специалисти от инженеринговата компания „Ехнатон България“. Те ще представят гледната точка на индустрията в обучението. От фирмата-дарител поемат ангажимент да помагат на бъдещите инженери при разработка на дипломни работи в сферата на роботиката.
 
За първи път в практиката на вуза новата лаборатория по роботика ще стане учебен център за работещи инженери, в който ще се повишава квалификацията им. Това са инженери, които най-често са завършили Техническия университет – филиал Пловдив. Първите инженери, които ще бъдат обучавани в лабораторията по роботика са от фирма Костал.
 
 
„Доволни сме, че вече имаме втора лаборатория по роботика. Всяка от тях има своята специфика и ще дава на студентите познания в различни насоки. Техниката, която ни е предоставена е съвсем нова и е от фирма – световен лидер този клас роботи.
 
Повечето от моделите още ги няма в българските фирми. По този начин нашите студенти ще изпреварват със знанията си навлизането на технологични иновации в българската индустрия. Нещо повече, с новата лаборатория учените от университета ще могат да осъществяват проекти и да предлага индустриални решения по заявка на индустриални предприятия в България, сподели днес доц. д-р Никола Шакев – зам. директор на Техническия университет – филиал Пловдив.

За автора

Вашият коментар