Съвместна конференция на ПУ и Френския институт

Конференция на тема „Перформативното тяло: предмодерно, модерно, свръхмодерно“ ще организират ПУ „Паисий Хилендарски“ и Френския институт в България. Домакини на събитието са Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-историческия факултет, както и Института за критически социални изследвания.

Конференцията е разделена на 4 сесии. Първата е посветена на темата „Перформативното тяло: границите на проблема“ и ще се проведе от 10:15 ч. до 11:15 ч. В нея ще бъдат представени докладите „Обрязването като културен маркер“ на доц. д-р Мария Шнитер от ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Представлението на органите – правото на търсене на човешката идентичност“ на Стоян Ставру, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет.

В рамките на втората сесия – „Свръхмодерността: тяло и биовласт“, от 11:30 ч. до 13:00 ч. със свои разработки ще се представят доц. д-р Светлана Събева – ръководител на Катедра „Социология и науки за човека“ в ПУ, Момчил Христов от СУ и Ина Димитрова от ПУ.

Третата и четвъртата сесии – „Перформативното тяло“ и „Перформативното тяло, телесните перформативи“, са насрочени съответно за 14:00 – 15:00 ч. и 15:15 – 16:45 ч. С презентация на тема „Един екстремен спорт: бодибилдингът“ в събитието ще се включи Гийом Вале от Университета в Гренобъл. „Тяло и социални класи“ е заглавието на доклада на Лиляна Деянова от Софийския университет. Тодор Христов, също от СУ „Св. Клименат Охридски“, ще се представи с темата си „Практики на телесна диагноза на депресията“.

Преподавателят от катедрата домакин Деян Деянов ще участва с разработката си „Социоанализа, практическа логика, тяло“, а колегата му Милена Ташева ще представи темата „Тяло и перформативност“.

Конференцията ще се проведе на 20 ноември в зала „КОМПАС“ на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, като официалното откриване ще започне в 10:00 часа.

За автора

Вашият коментар