ТУ– филиал Пловдив открива нова специалност по искане на Тракия икономическа зона

Четиристотин бъдещите инженери от тридесет и втория випуск на Техническия университет – филиал Пловдив днес започват учебни занятия по избраните от тях 12 бакалавърски специалности във вуза. И през тази година най-силна е конкуренцията за влизане в „Компютърни системи и технологии“, където над петима кандидати се състезаваха за едно студентско място. „Нарастващият интерес към инженерната професия и качеството на обучението при нас ни позволиха да  постигнем много добро изпълнение на държавната поръчка за прием през академичната  2018/2019 година.

Конкуренцията между кандидат-студентите се отрази и върху приемния бал, който е по-висок в сравнение миналата година“ – каза проф. д-р Въльо Николов, директор на Техническия университет – филиал Пловдив. Растящият авторитет на висшето учебно заведение се потвърждава и от приема на чуждестранни студенти през тази учебна година. За първи път тук ще учи запорожки българин. С български корени са и новоприетите студенти от Гърция, Турция и Сърбия. „Обратната информация, която получаваме от чуждестранните ни студенти е, че след завършване на висшето си образование те са конкурентоспособни на пазара на труда в своите страни, а част от тях остават да работят в България с много добро заплащане“ – каза проф. Николов.

            = В отговор на бизнеса =

През академичната 2018/2019 година Техническият университет – филиал Пловдив разкрива нова магистърска специалност, договорена с индустриалците от Тракия икономическа зона. „Идеята за специалност „Индустриална електроника“ дойде след разговори с представители на бизнеса. Пред нас стоеше въпросът: какво е общото в промишлените предприятия на Тракия икономическа зона. Знаем, че производствата са разнородни, така че инженерите, които ще готвим трябва да са с по-широка специализация. Съвременният инженер в промишленото предприятие по необходимост трябва да познава, както неговото енергийно, така и електростопанството, да знае средства за автоматизация – от контролери, през манипулатори и роботи. И най-сетне – инженерът трябва да познава съвременните електронни устройства. В този по-широк спектър от инженерни науки ще обучаваме бъдещите магистри  по „Индустриална електроника“ – каза доц. Георги Ганев, заместник декан на Факултета по Електроника и автоматика в Техническия университет – филиал Пловдив. Обучението по новата специалност е само задочно и ще се провежда само в събота и неделя. Целта е в „Индустриална електроника“ да се запишат мотивирани работещи специалисти, които искат да разширят инженерните си познания. Доцент Ганев каза, че приемът по новата специалност не е само за инженерни кадри. На завършилите други специалности даваме допълнително инженерна подготовка с добавени два или три семестъра обучение, обясни той.

 „За нас беше ценен опит да изградим учебната програма по „Индустриална електроника“ заедно с представители на предприятия от Тракия икономическа зона. Така бъдещите инженери ще бъдат достатъчно добре подготвени за нуждите на производствата, в които работят. От предварителните разговори научихме също, че предприятията са склонни да инвестират и да заплатят обучението на своите студенти.“ – коментира проф. Николов.

            = Втора лаборатория по роботика =

            Друга насока на инвестициите на бизнеса във висшето инженерно образование са безвъзмездно предоставяните високо технологични средства за обучение на студентите. През новата учебна година в Техническия университет – филиал Пловдив, ще бъде открита втора лаборатория по роботика, която е дар от българската фирма „Ехнатон“. В нея бъдещите инженери ще се обучават да работят и програмират промишлени роботи. Целта на дарителите е не само да дадат силен старт в роботиката на всички бъдещи инженери, но и да имат подготвени кадри за работа с роботи. 

 

 

 

Вашият коментар