Техническият университет в Пловдив прие първите си студенти за предстоящата учебна година

Техническият университет в Пловдив прие първите студенти за учебната 2020/2021 година. Записването след първо класиране ще приключи на 10 юли, след което ще има второ класиране. 

През тази година повече от половината кандидат-студенти положиха изпити по математика и английски език online. Последните тестове по математика и по английски език бяха присъствени. Те бяха предпочетени от кандидатите, които искаха да използват повече време за подготовката си. 

„За разлика от предни години имаме по-равномерно разпределение на кандидат-студентите по всички бакалавърски специалности. Това показват резултатите от класирането. На практика имаме желаещи да учат в ТУ за всички места по всички специалности. Очакваме, че това равномерно разпределение на кандидат-студентите ще остане водещо и при записването им по дванадесетте специалности, изучавани при нас. 

С най-висок минимален бал и през тази година са кандидат-студентите, желаещи да изучават „Компютърни системи и технологии“, следвани от „Дизайн и печатни комуникации“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Електроника“, „Електротехника“, „Мехатроника“, „Индустриален мениджмънт“, „Транспортна техника и технологии“, „Авиационна техника и технологии“, „Индустриално инженерство“ (на английски език), „Машиностроене и уредостроене“ и „Машиностроителна техника и технологии“ разказа директорът на Техническия университет в Пловдив професор Въльо Николов.

"В следващите години бъдещите инженери ще се обучават в 20 нови лаборатории на Центъра по компетентност, които се изграждат във филиала на университета. За тях това ще означава възможност да получат най-съвременните инженерни знания, които ги правят равностойни по компетентност с колегите им в Европа и по света, коментира доцент Никола Шакев – заместник-директор на филиала.

Вашият коментар