Точно 945 кандидат-студенти на изпита по български в ПУ днес

945 кандидат-студенти се явяват днес, 3 юни, на предварителния изпит по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съобщават от висшето училище. По традиция това е най-масовият изпит и обикновено с него се открива изпитната сесия. 

Общо 1612 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити от 3 до 6 юни в ПУ „Паисий Хилендарски“. Утре, 4 юни, ще се проведат три изпита: по биология, психология и география на България. По четири предмета ще изпитват на 5 юни: математика, история на България, теология и химия. На 6 юни ще се проведат изпитите по английски език и информатика, както и тестът със събеседване по физика. 

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 3 до 6 юни включително, от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив. 

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити, уточняват от ПУ „Паисий Хилендарски“. На предварителните кандидат­студентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2016/2017 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят на изпити, но не участват в класирането.

С получените оценки кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в редовната кампания през юли, ако получената оценка не ги задоволява. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка.

Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове:  от  14 юни до 28 юни 2017 г. в университета, в бюрата по градове (до 26 юни 2017 г.) или по интернет (през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).

Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока), както и тези,  получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ „Паисий Хилендарски“ в посочена от тях специалност. Същото се отнася и за кандидат-студенти, издържали предварителните изпити по музика и изобразително изкуство с оценка най-малко „Много добър 5.00“. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност. За специалностите с два конкурсни изпита в балообразуването изискването е отлични оценки и по двата предмета.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи – от 14 юни до 28 юни 2017 г. В случай, че все още не са получили дипломата си за средно образование, попълват декларация, с която се задължават в срок до 6 юли 2017 г. да я представят. При неспазване на срока кандидатите губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ става на първо класиране, като формират максимален бал 36,00.

Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади, състезания или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава. Когато семестриалната такса за новата специалност е по-висока, доплаща разликата.

Вашият коментар