УХТ посреща гости в Европейската нощ на учените

Университетът по хранителни технологии (УХТ) е водещ обра­зо­вателен и научноизследователски център в сферата на хранителните техно­ло­гии и техника, хранене, икономика и туризъм. По традиция пре­по­даватели, докторанти и студенти от УХТ – Пловдив канят колеги и гости на града да участват в десетото издание на „Европейската нощ на учените”, която тази година ще бъде изпъстрена с много успоредно протичащи ме­ро­приятия.

„Европейската нощ на учените” е мега събитие по про­ект FRESH (Find Research Everywhere and Share) към Европейската ко­ми­сия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020”, ко­ето се случва в последния петък на месец септември, едновременно в сто­ти­ци градове в Европа и по света. В тази нощ университетите и научните ин­ститути отварят врати и организи­рат събития за широката общественост.

Мащабната програма в нощта на 30 септември (петък) включва събития в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, Жеравна, Медвен и Рожен. Участници и партньори са: Център за изследвания и анализи; Британски съвет България; Форум Наука; Форум Демокрит; София Тех Парк; Русенска търговско-индустриална камара; Агробио институт; Институт по океанология – БАН, Варна; Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив; Националния природонаучен музей при БАН; Национален политехнически музей; Технически университет – София; Технически университет – Варна; Технически университет – Габрово; Университет за хранителни технологии – Пловдив; Регионален исторически музей – Плевен; Медицински университет – Плевен; Софийски университет; Югозападен университет "Неофит Рилски"; Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас; Асоциацията на младите полярни изследователи; Български географски портал – Географ.БГ; Център за забавна математика; Музейко; Музей на текстилната индустрия – Сливен; Исторически музей – Котел; Природонаучен музей – Котел; НАО – Рожен.

Програмата за останалите градове може да намерите  ТУК

Учените от УХТ ще отбележат „Европейската нощ на учените 2016” със  следната Програма:

17:00-17:30, УХТ,  аула „Милен Бешков“, Ректорат на УХТ

Официално откриване от Ректора на УХТ проф. дтн Кольо Динков

17:30-19:00,  аула „Милен Бешков“, Ректорат на УХТ

FRESH кафене: „Зърното – началото и безкраят”

Интерактивно пред­ста­вяне и дискусии на из­следвания на научни колективи от УХТ.

Гостите ще се запознаят с на­учно-приложни раз­ра­ботки, свързани с функ­ционалните свойства на зърнени и бо­бови храни, традиционни изделия и съвременни тен­денции в кон­су­мация­­та им.

17:30-18:00, Ректорат на УХТ

 

Наука в града FRESH: „Науката – магична и забавна”

Преподаватели ще въведат любозна­тел­ните в тайните на хранителната науката.

Ще покажем и как може да се открие наличие на несвойст­вени добавки в хра­нителни продукти.

Ще се дегустират нови продукти и представят здравословните им свойства.

 

Паралелно  препо­да­ва­тели, докторанти  и  студенти ще забавляват децата с научни фокуси и игри.

17:30 – 18-30, Ректорат на УХТ

 

Магия FRESH: рисунки за конкурса „FRESH Touch“

Млади научни работ­ници и студенти ще запознаят участници от дом за деца, лишени от родителска грижа „Ол­га Скобелева”- Плов­див, както и гостите с особеностите на семена от зърнени кул­тури (бобови и житни) и приложението им в храненето.

Децата ще участват в конкурс за най-добра рисунка със семена от  житни и бобови култури  на тема „Ролята на науката в живота” или „Науката магнетична и забавна“

17:30-24:00, Ректорат на УХТ

 

Магия FRESH: изложба на рисунките от конкурса „FRESH Touch“

Ще бъде организирана изложба от рисунки  на възпитаници от Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов” – Пловдив, за това как те виждат ролята на науката в живота.

 

 

 

 

 

 

 

 

17:30-24:00, Ректорат на УХТ

 

Европейски  кът

 

 

Ще предоставя инфор­мация за научни изслед­вания, прояви, контакти, проекти  на учени от УХТ.

Постерна сесия на научни разработки на млади учени и студенти.

 

 

18:00-20:00, Ректорат на УХТ

 

Наука в града FRESH: Тематични кулинарни състезания

 

„Здравословен сандвич”

Споделяйки знанията си за здравословно хранене, млади научни работници ще проведат обучение и състезание с участници от посетителите за приготвяне на здравословни сандвичи.

 

 

 

 18:00-20:00, Ректорат на УХТ

 

Наука в града FRESH: Тематични кулинарни състезания

 

„Малкият хлебар”

Представяйки ролята на компонентите на брашното във формиране на тестени изделия преподаватели ще проведат обучение за изработка на фигурки от хлебна средина и декорация на обреден хляб с участници от посетителите.

 

18:00-20:00, Ректорат на УХТ

 

Наука в града FRESH: Тематични кулинарни състезания

 

 „Малкият сладкар”

Млади научни работници и студенти ще организират работилница за изработване на украси за сладкарки изделия чрез разкриване на „тайните” на науката в сладкарството.

 

 

18:00-22:00, Ректорат на УХТ

 

Наука в града FRESH: изложба на зърнени култури и игра за разпознаването им

 

Ще бъдат представени семена от бобови и житни  и  организиране на игри за разпознаването им.

 

 

18:00-22:00, Ректорат на УХТ

 

Магия FRESH:

 Изложба на хляб, тестени и кулинарни  изделия

 

 

Ще бъдат представени продукти от научни разработки на колективи от УХТ, обогатени с биологично активни компоненти и функционални добавки.

 

 

 

19:00-19:15, Ректорат на УХТ

 

Магия FRESH: награждаване на победителите от конкурса за рисунки „FRESH Touch“

 

 

 19:00-19:30, Ректорат на УХТ

 

„Танцувай с нас”

 

Представяне на  фолклорен състав „Пълдин”

19:00-19:30, Ректорат на УХТ

 

Магия FRESH:  Дегустации

 на зърнени храни,  сладкарски изделия и…изненади.      

 

 

 

 

 

 

 

19:15-20:00, аула „Милен Бешков“

FRESH кафене: кръгла маса за поддържане и утвърждаване на връзката бизнес-наука-образование

 

Дискусия за ролята на науката в решаване на проблемите на съвремието

 

20:00-21:00

Магия FRESH: благотворителен търг

Благотворителен търг на рисунки  на възпитаници от Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов” – Пловдив и на  продукти, изработени от студенти и преподаватели. Събраните средства ще бъдат дарени на децата от Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“ – Пловдив

 

 

20:30-20:45, Ректорат на УХТ

Наука в града FRESH:

награждаване на победителите от тематични кулинарни състезания

„Здравословен сандвич”

„Малкият хлебар”

„Малкият сладкар”

 

 

За автора

Вашият коментар