Учебните занятия в ПУсамо онлайн до края на втория семестър

Учебните занятия в Пловдивския университет само в електронна среда до края на втория семестър 
 
В електронна среда ще се провеждат учебните занятия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ до края на втория семестър на учебната 2019/2020 година. Семестриалните изпити на студентите в редовна и задочна форма на обучение ще се провеждат неприсъствено, също в електронна среда, при следване на графика на учебния процес. Забранява се провеждането на присъствени занятия и изпити във всички сгради на висшето училище до 13 юли 2020 г. 
 
Това се казва в заповед на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Румен Младенов, издадена днес, 8 май. В нея още се уточнява, че пропуснатите практически занятия поради невъзможност за неприсъствено осъществяване, трябва да се проведат след 13 юли по график, изготвен от съответните факултети и филиали и при спазване на мерките за превенция от заразяване с COVID-19. Отново след тази дата, при съгласуван график и мерки, ще се провеждат изпитите за дисциплините, които налагат провеждане на практически занятия.
 
Държавните изпити ще се проведат присъствено след 13 юли 2020 г.

Вашият коментар