В ПУ продължава записването за курсове по 16 чужди езика

Наред с по-често търсените курсове по английски, немски, френски, италиански, испански, гръцки, турски, руски и други славянски езици, стартират и уроци по португалски, китайски, корейски и иврит

До 12 октомври продължава записването за курсове по 16 чужди езика в Центъра за езици и междукултурна комуникация към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Обучението ще се осъществява от университетски преподаватели, като за всяко преминато ниво при успешно положен изпит курсистите получават университетски сертификат, съобщават от Центъра.

Занятията ще се провеждат в малки групи в следобедно-вечерните часове на делничните дни. В обучението се използват съвременни педагогически технологии и модерни учебни системи в съответствие с шестте нива на владеене на съответния език според Европейската езикова рамка. Курсовете стартират при наличие на 10 кандидати за съответната група.

Предлаганите чужди езици са: английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, китайски, корейски, руски, полски, чешки, сръбски и хърватски, гръцки, турски и иврит.

Срокът за записване е до 12.10.2018 г. Лица за контакт са Анастасия Кехайова – 0879 481 381, rumir.plovdiv@gmail.com, без ограничения във времето за записване, и Светлана Попчева в дните понеделник, сряда и петък между 10.00 и 14.00 ч. на телефон: 032 261 238.

Предвижда се провеждане на информационна среща на 15 октомври от 17.30 ч. в сградата на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ на ул. „Цар Асен“ № 24 в каб. № 325 на 3-и етаж  – Деканат на Филологическия факултет.

Центърът за езици и интеркултурна комуникация е създаден с решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998 г. и се явява структурно звено на Филологическия факултет на университета.

Освен чуждоезиково обучение, в центъра се осъществява и обучение на чуждестранни студенти и преподаватели по български език, както и интеркултурна ориентация на български и чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми като „Еразмус“, „Цепус“ и др.

Центърът разработва и международни проекти, свързани с изучаването на чужди езици и култури в контекста на интеркултурната комуникация.

 

 

 

Вашият коментар