Връчват дипломите на 135 инженери от випуск 2016 на Технически университет

Днес от 14 часа в Техническия университет – филиал Пловдив връчват дипломите на нов випуск от 135 инженери. Те са защитили образователните степени „Бакалавър” и „Магистър” в редовното обучение на ВУЗ-а по 6 специалности: “Машиностроителна техника и технологии”, “Машиностроене и уредостроене”, “Транспортна техника и технологии”, “Авиационна техника и технологии”, “Полиграфия” и “Индустрилен мениджмънт”.

Двама от младите инженери са чужденци. През тази учебна година във филиала на ТУ в Пловдив се обучават чуждестранни студенти от Турция, Гърция, Испания, Македония, Камерун, Сърбия и Сирия. Празникът на младите инженери е уважен от 20 фирми, които още тук се конкурират да привлекат младите кадри на работа при себе си.

Според ръководството на вуза випуск 2016 г.е един от най-силните в последните години и дава на българската икономика 17 отличници с магистърска степен и 19 с бакалавърска. Повечето от инженерите, които получават диплом са мъже, а повечето отличници са жени. От 94 завършващи бакалаври 58 са мъже и 36 са жени, а от 41 завършващи магистри 32 са мъже и 9 са жени. Първенците на випуска обаче са почти поравно – 6 мъже и 5 жени.

Като преподавател на студенти от дипломиращия се випуск ми прави впечатление силната мотивация на младите хора да работят и да учат. Много от тях вече имат много добра реализация в перспективни фирми от региона. Най-често заетостта им във фирмите е на половин работен ден , като целта е да не пропускат учебни занятия, но и да докажат инженерни знания там, където са ги наели. Това е един силен випуск и не случайно на дипломирането има 20 фирми, които се надпреварват да канят нашите инженери.” – каза доц. д-р инж. Илия Попов – заместник Декан на факултета “Машиностроене и Уредостроене” на Техническия университет – филиал Пловдив.

По традиция фирмите от региона награждават отличниците с еднократна премия за дипломирането им, а първенците на випуска получават различни материални награди, като например електронни устройства, които по-късно ще ползват в работата си. Според доц. д-р инж. Попов над 60 на сто от завършващите степен „Бакалавър” продължават инженерното си обучение в Техническия университет в следващата степен „Магистър”.

Вашият коментар