Засилен интерес от чужбина към научна конференция на УХТ

273 са докладите, които влизат в научната конференция със забележимо международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014” в Пловдив. Форумът стартира в петък – 24 октомври от 11 часа в Университета по хранителни технологии, аула „Проф. Милен Бешков”, блок 1, и се е превърнал в добра традиция за технологичната алма-матер. Пленарният доклад при откриването е на проф. д-р Йорданка Алексиева – „Състояние и тенденции в развитието на туризма”. В 11.50 ще бъдат връчени дипломите на преподаватели, придобили хабилитация, на защитилите дисертация за степените „доктор”и „доктор на науките”.

Конференцията привлича интереса не само на изследователите от областта на техниката и хранителните технологии, но и на широк кръг специалисти, работeщи в тези сфери.

Представители на органицаионния екип подчертаха, че от „Томсън Ройтерс” са проявили интерес към научните разработки, които се публикуват в сборника с изследвания, издаван от УХТ – Пловдив. Тази година целият сборник ще бъде достъпен в интернет пространството, а докладите ще преминат през рецензенти преди публикацията им. Участниците в конференцията първоначално ще получат програмата с резюметата на докладите, които са на английски език.

В научния форум участват голяма част докторанти, постдокторанти, както и студенти, които са направили своите изследвания под ръководството на утвърдени учени от Университета по хранителни технологии.

Към форума на УХТ е заявен сериозен интерес на чуждестранин изследователи –  от  Полша, Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Гърция, Турция, Македония, Грузия, Румъния. В конференцията участват и изследователи от Франция. Франкофонията в УХТ бележи положителни резултати, университетът има сключени договори с френски вузове за международно сътрудничество. От Франкофонския център за академично качество със съдействието на Университетската франкофонска агенция са организирани курсове по френски език за студенти и преподаватели, като за последните лекторът е от Франция.

В УХТ са домакини и на съгражданите си от пловдивските университети. Учени от висшите училища под тепетата участват във форума с международно присъствие. Гости докладчици ще пристигнат и от Варна, Русе, Бургас, Габрово, от институтите на Българскта академия на науките и софийски университети, които развиват научна и образователна дейност, сходна с дейността на УХТ, информираха организаторите.

Повишен е интересът към качеството, контрола и безопасността на храните у нас. Доста български учени работят по темата. В тази посока Университетът по хранителни технологии е ориентирал и много от изследователския си потенциал. 

Вашият коментар