Лазерна апаратура мери летателни качества на дрони в Техническия университет

Лабораторията за автономни летателни апарати в Техническия университет в Пловдив пусна в действие ново лазерно оборудване. То служи за визуализация и измерване на въздушни завихряния, които обтичат летателни апарати или други твърди тела.

Оборудването се нарича Партикъл имидж вилосиметри PIV и служи за прецизно измерване на въздушни течения чрез снемане на цифрови изображения и тяхното сравняване. Новата техника се прилага в аеродинамичен канал за изследване на безпилотни летателни апарати. Тя е доставена от датската фирма Tantec – световен лидер в производството на такива лазерни системи.

При пускането в действие и обучението на българския екип, в Пловдив са пристигнали специалисти от Италия, Франция и Румъния.

„PIV беше наша мечта. Това е най-сериозното надграждане на нашата лаборатория от нейното създаване досега. Преди четири години разбрахме, че ще има специално финансиране за научна техника, свързахме се с фирми, които го доставят и от месец вече работим с новото оборудване.”  сподели доцент Християн Панайотов, декан на факултет „Машиностроене и уредостроене“ в университета.

Когато включат PIV в аеродинамичния тунел, лампите в лабораторията изгасват. Просветва само зеленият лазер, а двете свръхбързи камери заснемат вихрите, които лъчът на устройството осветява. После цялата информация се събира в компютри. Лампите светват и студентите и научните работници могат да разберат доколко ефективни са техните дрони.

„Досегашните възможности на нашата лаборатория включваха измервания на различни аеродинамични характеристики на летателния апарат. Но не можехме да визуализираме въздушното течение и да го измерим. Не виждахме картината на теченията. В лабораторията ни ще работим за по-съвършена форма не само на целия дрон, предназначен за пренос на хора и товари в градска среда, но и на  подемните витла на дрона.“ – коментира доцент Панайотов.

PIV измерва не само завихрянията на самолет, но и на небостъргач, виадукт, ветропарк, соларен парк, автомобил или дори части на автомобил, охлаждане или затопляне на помещения.  Оборудване е мобилно и може да се постави в реални условия на изследвания обект.

От началото на новата академична година новото оборудване ще се използва в учебния процес при обучението на младите инженери.  PIV е много по-атрактивно при обучението не само заради визуализацията на процесите, но и заради работата с най-съвременните компютърни методи за анализ. За студентите ще бъде по-интересно чрез лазерите, камерите и компютрите да надникнат във въздушните течения. Това ще ги мотивира много повече да изучават и теоретичните въпроси на една сложна дисциплина като аеродинамиката.

„Готови сме да поканим студенти от други специалности и дори от други вузове – например тези, , които изучават строителство и архитектура, проектират автомобили и други машини –  да дойдат при нас да тестват своите небостъргачи, виадукти, модели на автомобили и дори части от тях, за да направят изследвания на световно ниво“ – заключи Панайонов. 

Цената на новата придобивка на пловдивските учени е 350 000 лева.  Финансирането е осигурено по проект  Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За автора

Вашият коментар