НПСС с ново ръководство, Ангел Георгиев отново председател

Ангел Георгиев, студент в Шуменския университет "Константин Преславски" е новият-стар председател на Националното представителство на студентските съвети. Той ще ръководи организацията с мандат за 2014/15 година. Георгиев бе избран с мнозинство да представлява българските студенти, докторанти, курсанти и специализанти на проведеното на 8 февруари заседание в Аулата на Медицински университет – Плевен. Той се състезаваше без конкуренция, след като единственият друг кандидат – Николай Гешев от Медицински университет – София оттегли кандидатурата си преди заседанието. Георгиев бе избран с 22 гласа от 36 присъстващи представители на българските Висши училища.

На първото проведено заседание на Изпълнителния съвет на НПСС, състояло се на 13 февруари 2014 година в София, бяха определени заместник-председатели и главен секретар на НПСС, които ще работят в мандатна програма 2014-2015. Изпълнителния съвет на НПСС определи Яна Вангелова от Университет "Проф.д-р Асен Златаров" – Бургас и Иван Кутуев от Национална спортна академия "Васил Левски" за заместник председатели, а те ще бъдат и членове на Изпълнителния съвет. За Главен секретар на НПСС беше избран Йордан Христосков от Университет по библиотекознание и информационни технологии – София.

Ангел Георгиев – студент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". Защитил докторска дисертация по икономика в Стопанска академия „Димитър Ценов" гр. Свищов. Председател на Националното представителство на студентските съвети за мандат 2012 – 2013 година. Представлява студентската общност на България, както на национално, така и на международно ниво. Участник и организатор на множестно семинари, обучения и др. за повишаване капацитета на учащите и др.

За Председател на Общото събрание на НПСС бе избран Борис Андонов от Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов". Студент по Медицина, който започва висшето си образование през 2009 година. Той членува в Асоциацията на студентите по медицина в България – клон Варна. Съавтор на над 20 научни публикации в сферата на медицината и по-конкретно в областта на коремната хирургия. Участвал в редица национални и международни конференции.

За Главен секретар на НПСС Изпълнителния съвет избра Йордан Христосков от Университет по библиотекознание и информационни технологии. Студент в бакалавърска програма " Информационни ресурси на туризма". Заместник-председател на Студентски съвет на УниБИТ от 2011г., а година по-късно става Председател на Студентски съвет. От 2012 е представител на УниБИТ в Общото събрание на НПСС, а през февруари 2013 се присъединява към ПК по Социално-битовите въпроси на учащите към НПСС. Участва в редица студентски конференции, обучения и тренинги.

Заместник председатели ще бъдат:
Иван Кутуев от Национална спортна академия "Васил Левски". Студент в магистърска програма "Кондиционна подготовка", завършени две степени ОКС Бакалавър НСА "Васил Левски" – "Треньор по лека атлетика" и "Педагогика на обучение по физическо възпитание". Бивш национален състезател по лека атлетика, планинско бягане и ориентиране. Председател Студентски съвет на НСА "Васил Левски" и член на Изпълнителния съвет на НПСС от началото на 2013 година. Председател на Спортен клуб „Югозапад". Секретар на Българска асоциация на треньорите.

Яна Вангелова от Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Бургас. Студент в магистърска програма „Управление на европейски проекти". Представител на Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров" в Общото събрание на НПСС. От февруари 2013 година е член на Изпълнителния съвет на НПСС, а от май същата година заместник- председател. Отличена през 2013 като Студент на годината в категорията за принос в развитието на националните студентски политики изграждащи имиджа на НПСС. Представлява студентската общност в Обществен съвет към Министерство на образованието и науката, Комисия за проверка на студентски общежития и столове и други. Активен участник и инициатор в реализацията на множество мероприятия от научен, спортен, културно-масов и благотворителен характер, на местно и национално ниво. Научните и интереси са в сферата на маркетинга, организацията и управлението. Говори гръцки език.

За членове на Изпълнителния съвет Общото събрание на НПСС избра:
Александър Тодоров от Медицински университет – Плевен. Студент в магистърска програма по Медицина ОКС. Председател на Студентски съвет при Медицински Университет – Плевен от 2012 година. Член на Академичен и факултативен съвет и Съвет на настоятелите в Медицински Университет – Плевен. Активен участник в извънаудиторни прояви – участие в Организационния комитет на Международна научна конференция за студенти и млади лекари, член на Управителния Съвет на АСМБ-Плевен. Участвал е в 7 национални и международни научни конференции и конгреси, представяне на собствени разработки, с три международни награди. Координатор на международен проект "Равни възможности за здраве- действие за развитие", финансиран от Европейската комисия.

Георги Патриков от Икономически университет – Варна. Студент в магистърска програма "Корпоративен бизнес и управление". Член на Общо събрание и Академичен съвет на университета. Председател на Студентски съвет към ИУ – Варна от 2012 г. и председател на отдел "Връзки с обществеността и култура". Активно работи за утвърждаване и развитие на студентското самоуправление на местно и национално ниво. Има натрупан опит в управлението на екипи и проекти.
Съавтор на няколко научни публикации. Участник в студентска научна сесия. Научни интереси в сферата на мениджмънта, човешките ресурси и корпоративната социална отговорност.

Иван Прокопиев от Тракийски университет – Стара Загора. Студент бакалавърска програма "Бизнесикономика", на 21 години от Нова Загора. Председател на Студентски съвет на Тракийски Университет – Стара Загора. Участвал в множество научни конференции, има две научни публикации в чуждестранни академични издания, в областта на българската икономиката, мениджмънта, информатиката и икономическите анализи.

Савина Добрева от Нов български университет. Студент в магистърска програма „Политически мениджмънт и публични политики". Отличена в каталога за най-добрите студенти на университета през 2012 г., Студент на годината 2013 в направление „Хуманитарни науки". Има научни интереси в сферата на съвременната история на Европейския континент. Председател на Студентски съвет на Нов български университет и член на Академичен съвет на НБУ. Развива, в сътрудничество със своите колеги кампании за защита на студентските права „Аларм-@НБУ", инициативи в сферата на професионалното и продължаващото обучение – лекции, семинари и тренингови. Работи в НПСС като член на ПК „Проектна дейност" и ПК „Учебна и научна дейност" в мандат 2012-2013.

Събина Бодурова от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Студент в магистърска програма „Музикознание"- профил „Музикална естетика". Председател на Студентски съвет на АМТИИ и член на Академичен съвет. Има редица публикации в сферата на музикознанието. Активно участва в организацията на различни мероприятия,концерти и събития свързани с благотворителност. Занимава се главно в сферата на музикалното изкуство. Интересува се от кинокритика, журналистика и компютърни технологии.

Теодосия Николова от Медицински университет – Пловдив. Студентка в магистърска програма "Медицина" от 2011 г. Активен участник в благотворителни кампании, член и бивш PR на Асоциацията на студентите по медицина – Пловдив. Има редица научни публикации в областта на микробиология, имунология. Членува в Млaдежко нaучно дружество "Aсклепий", кaкто и в комисия по Кaчество и акредитaция към МУ-Пловдив.

За членове на Контролния съвет Общото събрание на НПСС избра:
Мариела Добрева от Колеж по телеконуникации и пощи. Студент в бакалавърска програма Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите. Едновременно с това Добрева е студент и в Русенски университет „Ангел Кънчев", където продължава образованието си в магистърска програма Телекомуникационни мрежи. От 2009 до 2010 г. е била част от Български младежки червен кръст. От 2011 г. до момента членува в JA Alumni Business Club Bulgaria, където активно работи с Junior Achievement Bulgaria по техните програми за създаване на бизнес мислене и предприемачески дух в младите хора. От 2011 г. е Председател на Студентски съвет на ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи" – София. В Националното представителство на студентските съвети е от 2012 г.

Михаела Пешарова от Международно висше бизнес училище – град Ботевград. Студент в бакалавърска програма "Международни икономически отношения". Представител на Студентския съвет на Международно висше бизнес училище от 2011г., а Председател от 2013г. Участвала в организацията на редица конференции и събития на МВБУ.

Диана Василева от Академия на Министерство на вътрешните работи.Избрана за депутат за един ден в Европейския парламент в Страсбург. Работила в областта на образованието, интеграцията и ценностите към ЕК на Европейския парламент. Участвала в редица олимпиади по гражданско образование и ролята на европейските образователни и интеграционни подходи. Интересува се от психология. Председател на Студентския съвет към Академия на МВР от 2013 година.

Калоян Стоянов от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Студент в специалност "Корабни машини и механизми". Активен участник в доброволчески, социални и младежки дейности. Член на AIESEC, People to People International, Фондация „Деца на Балканите" и Велоклуб Устрем. От края на 2012-та година е част от Студентски съвет към ВВМУ. Председател е на Студентски съвет на ВВМУ.

Иво Захариев от Военна академия "Георги. С. Раковски". Докторант в редовна форма на обучение с тема: "Изследване на маневрения подход в операциите". Завършва магистърска програма "Военно дело" през 2011 година.

За автора

Вашият коментар