Учебните часове ще започват не по-рано от 8.00 часа

Учебни часове по 35 мин за най-малките, по 45 за големите Часовете в училище ще започват не по-рано от 8 часа с изключение на онези, в които се учи на две смени. Там началото ще е 7.30 часа, както досега, а втората смяна ще приключва до 19 часа. Това предвижда държавният образователен стандарт за организацията … Продължение

Учениците учат правила за поведение при терористична заплаха

Тази година учениците в часа на класа ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, и влиза в сила  през … Продължение

Учебната година стартира с много промени

Учебната 2016-2017 година ще стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в 1 и 5 клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в 1 и в 5 клас, и в графика на учебното време. Новите документи са изготвени и приети от Министерството на образованието и науката и са във връзка с … Продължение

Одобриха нов Wi-Fi стандарт

Новият стандарт Wi-Fi 802.11ac е  на прага на масовия пазар. Алиансът, ангажиран с неговата разработка (Wi-Fi Alliance), обяви старта на програма за сертификация на устройства, съвместими с усъвършенстваната безжична технология. Това означава, че стандартът е напълно одобрен и готов за комерсиалния пазар, съобщава technews. 802.11ac позволява предаване на данни със скорост два пъти по-висока от … Продължение

„Чудесата на България 2“

На 22 март (четвъртък) от 11.00 часа в зала 6 на НДК в София, ще се състои представянето на Националната кампания „Чудесата на България 2“. По време на събитието ще бъде даден старт на експертно гласуване за кандидатури от материалното и нематериалното културно наследство на България, които заслужават да бъдат предложени за включване в списъка … Продължение