Човечеството изяде вчера всички природни ресурси за 2016

Земята изчерпи всички природни ресурси, които планетата е в състояние да възстанови за една година. „Денят на надхвърлянето“ настъпи вчера, с 5 дни по-рано в сравнение с миналата година.

Моментът на надхвърлянето се изчислява от института Global Footprint Network по данните, събрани от 70 световни организации като ООН, научни институти и университети. Учените съпоставят биокапацитета на планетата и екологичния отпечатък на хората, пояснява Арно Гофие от  WWF – Франция пред „Фигаро“.

Биокапацитетът е способността на екосистемите да регенерират биологични ресурси и абсорбират отпадъци, създадени от хората. Измерва се в глобална площ. Що се отнася до човешкия отпечатък, той измерва площта на земята и биологично продуктивното морето, необходима за производството на всичко, което човечеството консумира и за абсорбиране на отпадъците. Отчита се и технологичният напредък всяка година.

Когато двете криви на графиката се пресекат, човечеството влиза в зоната на „екологичен дълг“. Иначе казано, надхвърляме биокапацитета на планетата.

За да поддържаме сегашното си ниво на консумация, се нуждаем от 1,6 планети Земя. Тенденцията е датата на надхвърлянето да настъпва все  по-рано с всяка следваща година. Причината е, че използваме повече ресурси, отколкото планетата може да осигури. Например: ядем повече риба. Вместо да ловим само рибата, достигнала зрелост, ловим и младите екземпляри, които не са в репродуктивнавъзраст. Т.е. запасите ще намаляват, докато изчезнат. Друг пример: вместо да изхвърляме емисии въглероден двуокис така, че океаните и горите да могат да ги поемат, изхвърляме повече, парниковите газове остават в атосферата, където пък допринасят за глобалното затопляне.

С това темпо през 2050 г. населението ще се нуждае от 2 планети Земя, за да се изхранва.

Тенденцията може да се обърне, ако променим начина си на консумация: да ядем по-малко месо, да използваме по-малко продукти, които предизвикват обезлесяване, да използваме по-малко колите си и самолетите, да използваме повече възобновяеми източици на енергия – като цяло да променим модела на развитие, в чиято основа в момента са БВП и растежът, с модел на по-интелигентна консумация, която не разчита само на изкопаемите горива, пояснява екологът.

При изчисляването на „деня на надхвърлянето“ се използват данните за  хиляди икономически сектори. Според учените въглеродните емисии са най-бързо растящият сегмент от екологичното надхвърляне.

 

Вашият коментар