Имало едно време един град….(инфографика)

Историята на градската децентрализация може да се разкаже и като приказка. Приказката за прехода към по-ефективно управление на големите градове. Градската децентрализация не може да бъде обяснявана без да знаем какво е местна власт, децентрализация на правата и задълженията от по- високо към по-ниско ниво или по-точно от централната власт (представителна и изпълнителна) към общинско ниво.

В България “общинското ниво на управление” е съсредоточено в кмета и общинския съвет. В света на местната власт общината е основна административна и териториална единица. Тя има правото и задължението да организира колективния живот в рамките на какво….

….прочети в целия текст на публикацията “Една децентрализирана градска приказка” 

Вашият коментар