Кислородът. Той цена няма

Точно днес, 1-ви август, се навършват 251 години откакто английският химик и философ Джоузеф Пристли открил кислорода и го нарекъл „жизнен въздух“. Няколко години след това Антоан Ловоазие го нарича кислород.

На 1 август 1774 г. британският теолог  Джоузеф Пристли открива кислорода. Пристли изследва газовете от 60-те години, като печели слава с изобретяването на газираната вода и с творбите си върху електричеството.

Изолираният от него непознат газ той нарича де-флогистон, което впоследствие е отхвърлено от научната общност. Пристли демонстрира откритието си в Париж пред Лавоазие, броени дни след като го е направил, а след завръщането си в Англия през 1775 г. продължава експериментите и открива, по неговите думи, "витриолен киселинен газ", всъщност серен двуокис.

През март Пристли представя откритията си в писма до Кралското общество и в статия на страниците на сп. "Философикъл транзакшънс". Според заключенията му новооткритият дефлогистиран газ е "5-6 пъти по-добър от обикновения въздух за дишане и разпалване". Ученият доказва твърденията си в специално изградена за целта лаборатория.

В края на 20-и век все по-популярна станаха така наречените кислородни барове. От няколко години вече и в България всеки желаещ може да се „надруса“ легално. В един такъв бар, с 10-минутно вдишване на въздух с 95% кислород, може да се възвърне изгубената през деня енергия и тонус. Поемането става чрез вдишване през устата или с тръбички в носа. Цените варират в различните държави.

Вашият коментар