18 април – Международен ден за опазване на паметниците на културата

Сред българските паметници, вписани в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство на са Мадарският конник, Рилският манастир, Казанлъшката гробница, град Несебър, Боянската църква.

Днес отбелязваме Международния ден за опазване на паметниците на културата. Денят се чества от 1984 година по решение на ЮНЕСКО.

18 април е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.

От деветте български обекта в Списъка на културното и природно наследство, седем са културни паметници – Боянската църква, Мадарския конник, Тракийската гробница в Казанлък, Пещерните църкви на село Иваново (Русенско), Древния Несебър, Рилския манастир, Тракийската гробница в село Свещари (Разградско) и два природни – националния парк „Пирин” и биосферния резерват „Сребърна”.

През 1979 г. от всички обекти в Списъка са включени Боянската църква, Мадарският конник, Казанлъшката гробница и пещерните църкви в с. Иваново, Русенска област. През 1983 г. в Списъка на световното наследство са включени още четири нови български обекта: древният град Несебър, Рилският манастир, природният резерват „Сребърна” и националният парк „Пирин”. Последният български обект включен в Списъка на световното културно и природно наследство през 1985 г. е Тракийската гробница в село Свещари, Разградска област.

 

 

За автора

Вашият коментар