3D реконструкция на най-старото лице

Вие наблюдавате 3D лицева реконструкция на най-старото животно – старата 410 милиона години бронирана риба, наречена Ромундина.

Вътрешните структури на лицето Ромундина показват съчетание от функции двете челюсти.

С помощта на рентгенообразна диагностика с микронна резолюция, екип от френски и шведски изследователи определят точните еволюционни стъпки, необходими, за да се създаде тази странна за нас визуализация. Оказва се, че Ромундина се явява един вид посредник в еволюционния процес – същество с череп, чийто функции са смесица от примитивни и модерни функции.

Черепът ѝ приютява мозък с къс фронтален лоб, подобни на тези на безгръбначните животни. Така, че тя притежава конструкцията на челюстите на гръбначните животни, но пропорциите на безгръбначните.

Вашият коментар