Да бъдеш хулиган – добре за вашето здраве

Оставайки на темата с вандалите и хулиганите, се натъкнахме на научно изследване, според което това всъщност е полезно за здравето…

Детство, преминало под непрестанния тормоз от останалите деца, се свързва с редица физически и психически последици, включително ниска самооценка, депресия и сериозни заболявания по-късно в живота. И докато до скоро изследванията са били насочени само към жертвите на тормоз, то в последното проучване, науката е в състояние да докаже, че тормозителите наблюдават дълготраен здравословен ефект, от факта, че са тормозели останалите.

Чистите хулигани са имали най-ниските кръвни нива на С-реактивен протеин (CRP), маркер за възпаление, уточнява Уилям Копланд, епидемиолог в Университета Дюк и съавтор на изследването. CRP е рисков фактор за редица здравословни проблеми като сърдечно-съдови заболявания и метаболитен синдром.

Изследователите не са сигурни каква е причината за тези промени в нивата на CRP, но предишни проучвания сочат, че стресовите фактори като тормоз и малтретиране по време на детството могат да повлияят на това как тялото реагира на стрес в дългосрочен план.

Учените предупреждават, обаче, че високите нива на CRP не означават непременно, че човек е в лошо здравословно състояние. По-скоро, маркерът представлява индекс на бъдещия риск за здравето на хората, които са на възраст 20 и 30 години.

За автора

Вашият коментар