Коледа е!

Днес е празникът, с който честваме раждането на Иисус Христос.

Праз­ну­ва­не­то на Рож­дес­т­во Хрис­то­во да­ти­ра ед­ва от IV век, а самата дата на праз­ни­ка не е свър­за­на с ре­ал­на­та да­та на рож­де­ни­е­то на Иисус Хрис­тос. Де­нят 25 де­кем­в­ри се ус­та­но­вя­ва в Рим­с­ка­та цър­к­ва в на­ча­ло­то на IV век, пър­во­то сви­де­тел­с­т­во за ко­е­то от­к­ри­ва­ме в та­ка на­ре­че­ния „Ка­лен­дар на Фи­ло­кал“.

Обредната трапеза днес включва пача, свинско печено, печена кокошка, наденица, кюфтета, пастърма, сарми, баница, пита, меденки, сладки.

Днес имен ден празнуват Младен, Христо, Християн, Христина, Кристиян , Ради, Радил, Радин, Радо, Радимир, Радислав, Радмил, Радосвет, Радослав, Рада, Радка, Радмила, Радомила, Радомира, Радосвета, Радослава. Според много хора днес трябва да празнуват всички, чието име започва с буквата Р, защото именно с тази буква започва „радост“.

Честито Рождество Христово!

Вашият коментар