Целите се подреждат по начина по който си влияят взаимно

Всички си поставяме определени цели. Някои дори записват своите, така че да могат да ги преразглеждат от време на време. Но когато правите вашите планове, отделете време, за да разгледате как различните ви цели взаимно се свързват.

Хората от финансовия блог Wise Bread посочват, че картографирането на това как различните ни цели си влияят една на друга, може да направи постигането им по много по-ефективен начин. Зависят ли целите ви от други хора? Има ли такива, които си противоречат? И как може да използвате тази информация като свое предимство?

Анализирайте и приоритизирайте!

Вашият коментар