Дни на медицинската наука в Пловдив

От днес 5–ти до 8 ноември по инициатива на Медицинския университет в Пловдив се провеждат „Дни на медицинската наука”. В рамките на проявата ще бъдат представени резултати от научни проекти с участието на професори, студенти, докторанти, млади учени и преподаватели.

По време на дните ще бъде презентиран и Библиотечно-информационният център към университета с изложбата „Нови книги в библиотечния фонд” – българска и чуждестранна литература по медицина, дентална медицина, фармация и здравеопазване.

На участниците в Дните на медицинската наука ще бъде предоставена нова научна информация и приложения в базите данни ScienceDirect и SCOPUS по абонамент на МОМН както и електронната платформа за търсене и обработка на научна информация Web of Science.

 

 

Вашият коментар