Интеракт Пловдив с нов управителен борд

Нов борд си избраха тази седмица членовете на клуб Интеракт Пловдив. Президент през ротарианската 2014/15-а година ще бъде Лидия Николова. Другите членове на борда са: Елект-президент Александра Фаин, вицепрезидент – Величка Георгиева. Секретар ще бъде Цветелина Стоилова, церемониал-майстор Мариета Генова, ковчежник – Христо Киряков, а пиар Георги Кръстев.

Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Интеракт клубовете са спонсорирани от индивидуални Ротари клубове, осигуряващи им подкрепа и насоки, но са самоуправляващи се и самоиздържащи се. Главните цели на Интеракт клубовете са, както помощ на обществото, която се осъществява чрез многобройните проекти на всеки клуб, така и изграждане на бъдещи лидери от членовете на клуба.

Вашият коментар