Семинар “Умения за успех” на 17 декември в Пловдив

Младите хора не винаги разбират ролята на активния гражданин. Това води до липса на ясна гражданска позиция от страна на младите и липса на адекватна реакция към критични за обществото проблеми. Необходимо е да се развива умението да се общува, умението за работа в екип, умението да се решават проблеми. Настоящият тренинг е помощник за младите хора да определят своите цели и да намерят начин за преодоляване на всякакви пречки към пътя за постигането им.

Клуб “Култура и Образование ” организира

Тренинг за повишаване на личностните и социални умения на младите хора

“Умения за успех”

Социалните умения са всички форми на поведение, които трябва да усвоим, за да участваме ефективно и конструктивно в социалния живот, както и да разрешаваме конфликти, когато това е необходимо. Провеждането на тренинга е насочено към повишаване на личностните и социални умения на младите хора. Развивайки личностният потенциал обогатяваме възможностите на младите за адаптация към непрекъснато променящата се среда и увеличаваме шансовете им за бъдеща професионална реализация.

 

Стъпки към успеха

Синтезирана информация за индивидуални личностни възможности за успех – (разглеждане на типовете темперамент, емоционална интелигентност, техники за убеждаване, езика на тялото, мотивиращи фактори и техники за преодоляване на трудности.) Какви възможности крие всеки един, ако опознае характера си и овладее силните и слабите си страни.

 

 

ІІ етап – One – to – one

Стимулиране на дискусии, от които да се получи обратна връзка за необходимостта и потребностите на присъстващите – и това да бъде развито като бъдещи тематични обучителни семинари, които да имат полезен ефект за младите хора.

 

Продължителност – 3 часа


1. дата – 17-ти Декември /събота/ 2011г.

2. начало – 11.00 ч.

3. край – 14.00 ч

 

Място на провеждане – Ведахаус – Къща за чай и мъдрост

Лектор на семинара – магистър психолог Лили Барутчиева
Дипломиран психотерапевт и консултант в областта на индустриалната психология. “В продължение на пет години обогатявам инструментариума си от психологически техники и умения, най-близки до моите възгледи и убеждения, а и доказали практическата си ефективност, като техниките на когнитивно-поведенческата психотерапия и краткосрочната позитивна терапия, както и области, обхващащи бизнес–индустриалното психологическо консултиране.”

 

Младите хора са поставени под голям натиск при вземането на решения с важен характер, и често пъти те не смeят да поемат риск, поради липсата на увереност в себе си. Необходимост от насърчаване за поемане на отговорност за своите собствени действия в собственият им живот и стимулиране да личността да се вдъхнови да предприема стъпки към личния си успех.
Мотивиране на младите хора да се движат напред към постигането на мечтите си. Изграждане на доверие и мотивация по нива на въздействие върху различни области на живота – лични , социални , професионални-кариерни . Стимулиране за разкриване и използване на личния потенциал от качества и възможности, на младите хора, с което да се отличават от останалите , и да следват успешна реализация.
Този workshop / обучение е за тези, които искат промяна, успешно и бързо достигане на желаните цели в личната реализация, в бизнеса и в социалната сфера на живота. Единствено и само благодарение на правилното определяне на приоритетите и системата за развитие на умения, способности и емоции, успешно бихме постигнали всяка своя цел. Стимулиране на изграждането на активна гражданска позиция от страна на младите хора.

Сдружение “Младежки Глас” е обединение на младите хора, създадено през 2007 г. изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и подкрепа на техния потенциал, повишаване на тяхната активност, обществена отговорност и активно мнение. Мисията на Сдружение „Младежки Глас” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат свойте възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себереализация в подходящата за тях сфера.

Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“- клон Пловдив е учредено през 2011 годинa.

 

Борис Вълев –  председател за Младежки Глас – клон Пловдив

телефон – 0899777551

 

mediacafe.bg

За автора