Въздушно съхраняване на енергия

Съществува мнение, че ако въздух се втечни, чрез охлаждане до около 200 градуса под нулата, то когато е нужна енергия, същият този втечнен въздух се оставя да се затопли и да се разшири, и се смята, че този процес е напълно достатъчен да се задвижи турбина и генератор на електричество, съобщава greentech.

Концепцията е високо оценена от шепа фирми, които произвеждат течен азот като начин за съхраняване на енергия от непостоянните възобновяеми енергийни източници. Втечненият въздух може да се използва и за задвижване на буталата в двигателите на нискоемисийни превозни средства.

Британската компания Highview Power Storage със седлище в Лондон възнамерява да похарчи 18 милиона долара за създаването на пилотен завод, който ще използва течен въздух за съхранение на енергия от електрическата мрежа. Highview си партнира с Messer, голяма индустриална компания за газ, която да подпомага развитието на технологията. Ако всичко върви гладко, правителството на Обединеното кралство може да финансира разработването и на по-голяма централа, която да докаже търговската жизнеспособност на технологията. В същото време е важно да се знае, че инженеринговата фирма Ricardo разработва два типа двигатели, които биха могли да използват технологията на Highview.

Съхранението на енергия в електрическата мрежа става все по-важно, тъй като използването на възобновяеми енергийни източници се увеличава. Ако тези енергийни източници достигнат много голям мащаб, или ако трябва да се намали използването на електроцентрали с изкопаеми горива като форма на резервно захранване, тогава ще са нужни технологии, които могат да съхраняват енергия за часове или цели дни.

Идеята води началотот си още от 1890, когато изобретател на име Чарлз Триплър обявил, че е разработил много евтин начин да охлади въздуха, докато го превърне в течност. Той също така показал, че втечненият въздух може да се използва за задвижване на парен двигател. Триплър получил необходимото внимание от страна на медиите и успял да събере голяма сума пари, за да докара технологията  до пазарна реализация. В крайна сметка обаче, се оказва, че е преувеличил предимствата на подхода си. Оттогава досега процесът на втечняване на въздух е станал много по-ефективен. Освен това необходимостта от нови опции за съхранение на енергияе нарастнала сериозно. Това провокира учените да преразгледат загърбената технология.

Процесът на Highview Пауър се отличава с 50-60 процента ефективност, тоест втечненият въздух може да произведе електричество, равно на малко над половината от това, кеото е било нужно за втечняването му. Батериите, от друга страна, могат да осигурят до 90 процента ефективност. Учените обаче са убедени, че новият процес може да компенсира своята неефективност чрез използване на отпадъчната топлина от други процеси. Highview е показала, отпадъчна топлина с ниска температура от електроцентралите и дори от центрове за данни може да се използва за затопляне на втечнения въздух. Освен това системата е дълготрайна – тя може да функционира десетилетия наред, докато батериите обикновено трябва да се сменят на всеки няколко години. Това „дълголетие“ може да помогне за намаляване на общите разходи.

Няколко компании разработват начини за подобряване на ефективността на компресиране на въздуха, което може да направи процеса на втечняване по-ефективен. Втечненият въздух има около четири пъти по-висока енергийна плътност от сгъстения въздух, като се побира в доста по-малко пространство.

liquid-air

 

 

 

 

Вашият коментар