ИПИ предлага стипендия за 6-месечна изследователска програма

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) предлага една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.

От кандидатите се изисква да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР; да са на възраст между 23 и 35 години; да владеят перфектно английски език.

Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери: "Пазар на труда", "Пенсионна система", "Енергиен сектор".

Крайният срок за кандидатстване е 23 юли 2014 г. 

Кандидатите трябва да изпратят автобиография на английски език и една страница описание (отново на английски език) на предложената тема за изследване. Допълнителна информация можете да откриете на страницата на ИПИ.

Източник: www.karieri.bg

Вашият коментар