Стажантска програма на ООН обучава дипломиращи се студенти

Дипломиращи се тази година студенти могат да вземат участие в 52-то издание на стажантската програма на ООН. Вече е отворен приемът за практиката, която ще се проведе в Двореца на нациите в Женева между 30 юни и 11 юли 2014-а.

Програмата включва лекции, работа по групи, в които ще се изучават проблеми и въпроси, свързани с правата на човека, развитието и опазването на околната среда, под ръководството на експерти на ООН. Всички занимания ще се провеждат на английски и френски език.

Участието в стажантската програма е безплатно. Разходите за път, настаняване, застраховка и дневни, се поемат от самите кандидати, след като бъдат одобрени за участие.

Кандидатите трябва да попълнят и подадат електронно формулярите си за кандидатстване до 7 март 2014 г. Допълнителна информация можете да намерите на страницата на ООН.

За автора

Вашият коментар