Национален графити конкурс съхранява българския дух

Национален графити конкурс  на тема „Да съхраним“ българския дух обяви Община Елин Пелин, София. Водещите идеи на конкурса са модерен подход, стимулиране креативността на младите хора; преобразяване на обществени сгради, с което средата за живеене да стане по-привлекателна; насочваневниманието на обществеността към теми от славното минало на България с цел да се възроди и съхрани българският дух. В конкурса може да се включи всеки, който е изпратил идеен проект и  бъде одобрен.

Организаторите ще заснемат сградите, върху които ще се позиционират графитите на участниците. До 14.03.2016 г. заснетите обекти със съответните технически параметри ще бъдат качени на страницата на Община Елин Пелин.

Конкурсът за графити ще се проведе на три етапа

Първи етап:Представяне на проекти за графит на тема „Да съхранимбългарския дух!”, включително портрети на бележити личности, ключови моменти от българската история, битки и др.Всички участници в конкурса трябва да изпратят по имейл или по пощата проект на графита, заедно с контактна информация и кратко представяне на автора;

Mail: grafiti.elinpelin@gmail.com

Адрес: град Елин Пелин 2100, пл. „Независимост” 1, Община Елин Пелин (за конкурс графити)

Краен срок за представянена проектите:30.06.2016 г.За изпратените по пощата графити важи датата на пощенското клеймо.

Втори етап: Оценка и класиране на изпратените проекти за графити. В периода 1-15 юли компетентно жури ще определи най-добрите проекти за графити, които ще бъдат реализирани;

Крайните резултати и класирането на проектите за графитище бъдат обявени на 18 юли 2016 г. На интернет страницата на Общината на адрес  www.elinpelin.org

Трети етап: Награждаване на победителите и изпълнение на живо на най-добрите графити. Първенците в конкурса ще бъдат наградени на специално събитие. Материалите за рисуване на графитите ще бъдат предоставени от организаторите.

Критерии за оценка на графитите:

 ·Позитивно послание и творчески подход при представяне на темите;

·Оригиналност и уникалност на графита;

·Потенциал на графита да представи и популяризира конкурснататемадо максимален брой  хора.

Награди

·Всички проекти за графити, които са участвали в конкурса, ще бъдат заснети и публикувани в

интернет страницата на Общината (www.elinpelin.org) и във Facebook-страницата;

·Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а първенците –парични награди

 

 

снимка:Darik

Вашият коментар