Operaismo Naturale – Екология на събитието от юли до септември в Пловдив

На де места в Пловдив ще се изложат работите – Център за съвременно изкуство Баня старинна (ул. 6-и септември 179) и СКЛАД (ул. Екзарх Йосиф 16)

Събитята са куриран от Димитрина Севова и  ко-курирани от Катарина Свобода и Емил Миразчиев

Дигитални екологии извежда на показ произведения на изкуството, които се ангажират с екологични области, за да образуват съзвездие от еко-изкуство, еманципаторски худжествени практики и ангажирани естетически инвенции. Те имат етични последици в ерата на метаданните и политическата икономия на валоризиране на информацията в пост-интернет условия и в тревожните времена на бързата и непредвидима промяна на климата, свързана с глобалното затопляне. Изложбеният проект е платформа за представяне, но и лаборатория за съвместно изследване, за да се измислят нови концепции, влияния и възприятия – пространство на експерименти за това как да се превърне знанието в практика и практиката в знание, със своя собствена темпоралност.

Проектът не цели да съзерцава, да предоставя информация или да отразява темата за Природата. Всичко това би включвало някакво въображаемо надмощие. Вместо това той обхваща спекулативния реализъм, за да се бори за реалното. "Трябва да се възползваме от фикциите и абстракциите […], за да стигнем до равнина, където минаваме от реално битие до реално битие и напредваме чрез изграждането на концепции"*, в случая, концепциите на екореализъм. По-скоро той показва един конструктивистичен подход и се връща към работните условия на композиция, за да постави някои неотложни въпроси, да ни подстрикава да поемем отговорност и да отвори една нова сфера на виртуалност с възможностите си да изгради нови концепции за мозъка и природата, които не работят в опозиция.

Етично-естетическата егида на Дигитални екологии частично се опира на трите екологии на Феликс Гатари – социалната екология, менталната екология и екологията на средата – и техните етико-политически артикулации в молекулярните области на чувствителността, интелигентността и желанието, а след това и на моларните измерения. "Сега повече от всякога Природата не може да бъде отделена от културата", пише Гатари. Това се е превърнало в баналност, но ние трябва да "наритаме навиците" и да върнем тази очевидна истина към нейната извънредност тук и сега и да възстановим трансверсалността, която все още трябва да бъде научена като практика на екологично съзнание, на деколонизираната мисъл, изобретяването на жестове на солидарност в отговор на промените в околната среда.

Екологиите на Гатари се управляват от логика, различна от тази на обикновената комуникация, а именно логиката на интензитетите и ангажираността в необратими продължителности. Дигитални екологии заема тази логика на разгръщащ се процес и неговите обектно-ориентирани усилия "да изгражда нематериални обекти" като фокусни точки на новите субективности, тъй като те са катализатори на екзистенциалната промяна.

Operaismo Naturale: Екология на събитието се вдъхновява от желанието на Дельоз & Гатари да напишат философия на природата, в която всяко различие между природа и изкуство се замъглява. Последният том на Философия на природата остава неписан проект в рамките на тяхната колективна работа, в каналите на тяхната нелинейна микрологика от философски идеи. Оставя свободно пространство, за да спекулираме, да фабулираме, да експериментираме какво и как една такава философия може да бъде, като е неизбежно предмет на естетика и етика. Ненаписаната Философия на природата е проект на естествения материализъм в научната фантастика, който оставя недовършен труд, праг за "еретични" идеи в замъглената зона между природата и хитростта на изкуството, или това, което Мишел Фуко нарече точки на ереси, които съответстват на "Събитийно-центрираните сингулярности" на Дельоз & Гатари и резонансите между тях, които съставляват диаграмните характеристики на равнината. Тяхната физическа величина може неочаквано да ни отведе в нова посока, където вече няма нужда от спекулативно единство между природата и духа или между природата и технологията, а по-скоро екологични модулации на пластичността на микромозъци. Пластичните сили действат между органичното и неорганичното, между човешкото и нечовешкото. Техният пластичен метод е не толкова преобразуване на едното в другото, а нещо, което се предава от едно в друго, за да се предвиди бъдещето на социалната и политико-естетическата промяна.

Проектът разпитва как връзката между коцепциите за пластичност в природата, изкуство и общество може да бъде раз-образувана и смятана за абстрактна машина и конкретни пластични сили, пластичността като естетическа и социална сила, която може да бъде формулирана като пластични сили и органични сгъвки в многопластовите плата на материята.

Вглеждайки се отблизо в тези нови церебрални карти (не на опредметения мозък на биологията), Operaismo Naturale разглежда конкретното представяне на тези картографии като екология на събитието. Събитието е отделна хазартна нематериална точка, в която мозъкът се индивидуализира без субект и става атмоспферично събитие, неорганичният двоийник на биологичния мозък извън съзнанието, това, което Дельоз и Гатари определиха като пластична наличност, използвайки "пластичния призрак" на Антонен Арто, който преследва произведението на изкуството и новите менталности, които трябва да бъдат изобретени между трите екологични регистъра. Събитието е съгласуваността или реалността на виртуалните, текущите вектори на микромозъците на кръстопътя на множество пътеки. Тяхното събиране е мозъчното събитие извън органичното (на органа и неговата флексибилизация), събитието като ембрионална поява на нови материални и социални реалности и на естествено равновесие.

Етап I, 2018. Operaismo Naturale: Екология на събитието – 27 юли до 5 септември 2018 г.

Етап II, 2019. Дигитални драматизации: Екологии от бъдещето – 04 май до 29 юли 2019 г.

  • 27 юли до 5 септември

С изложени художествени работи и интервенции на Донатела Бернарди, Урсула Биман, Лъчезар Бояджиев, Делфин Шапюи Шмиц, Войн де Войн & Симоне Гилгес, Йонас Етер, Дейвид Жак, Моника Урсина Йегер, Ноуботик, Доминик Кох, Марлене Майер, Боян Манчев, Анджела Мелитопулос, Уриел Орлов, Урсула Пала, Елена Пейчинска, Елоди Понг, Изабел Райс, Оливер Реслер, Доротеа Руст, Керстин Шрьодингер, Паскал Швайгхофер, Сандро Стойдлер, Аксел Щифел, Камен Стоянов, Милва Щуц, Катарина Свобода, Уна Земан & Бохдан Стелик, Лена Мария Тюринг, и Александър Тухачек

  • Откриване – петък 27 юли 2018 г.

18:00 Отварят се вратите на двете изложбени пространства

19:00 Добре дошли и кураторско въведение в Център за съвременно изкуство Баня старинна

последвано от пърформанси на Александър Тухачек и Аксел Щифел

  • Събота 28 юли

14:00 Водена от кураторите обиколка из двете пространства в присъствие и с контрибуция на участващите художници

16:00 Пърформанс на Доротеа Руст

  • Вечерна програма

19:00 Лекция на Боян Манчев

20:15 Пърформанс-лекция на Лъчезар Бояджиев

21:00 Пърформанс на Войн де Войн & Симоне Гилгес

  • Неделя 29 юли

Пърформанси на Уна Земан, Аксел Щифел, Изабел Райс; лекции на Сандро Стойдлер, Дейвид Жак, Катарина Свобода; публично интервю с Александър Тухачек от Димитрина Севова, и други контрибуции

  • Събота 1 септември

19:00 Пърформанс на Делфин Шапюи Шмиц

 

Вашият коментар