610 квадратни метра ръчно нарисувана карта

Повече от 2600 листа с размери 22 на 28 см. създават този странен и невероятен фантастичен свят. Това е ръчно направената фантастична световна карта на Jerry Gretzinger, отнела му цели 50 години.

Началото е поставено с един единствен град, а в последствие се разпростира във все по-обширни територии и цели държави, свързани с магистрали и високоскоростни железопътни пътища или разделяни от защитни бариери и стени. Всичко нарисувано и сглобено панел по панел в забележителна последователност и прецизност.

Джери контролира дори цветовата си палитра и въвежда архаична цифрова система за организация на полу-произволните карти, за да прецени каква посока трябва да поемат следващите му рисунки. Но всички се подчиняват на една обща цел – да създадат представата, мечтата, за начина по който ще изглежда бъдещия свят.

Картите на Джери представят един свят, не толкова по-различен от действителния, но интерпретиран в контектста на бъдещето.

 

За автора

Вашият коментар