Фото и аудио-визуален конкурс „Ти си вода“

Международна фондация We Are Water, съвместно с Нов български университет и Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева”, обявява конкурс за фотографии и аудио-визуални продукти на тема „Ти си вода” за студенти от всички учебни заведения в България, независимо от изучаваната специалност, тяхната възраст и националност.

Темата на конкурса е пряко свързана с целите и дейността на фондация We Are Water и допуска авторска интерпретация на всичко, свързано с водата чрез фотографии или аудио-визуални форми.

Конкурсът ще се проведе в три раздела – Единични фотографии, Серии фотографии (до 12 тематично свързани фотографии), и аудио-визуални продукти.

Изискванията към приложените материали – за единичните фотографии Единични фотографии до 5 творби на цифров носител CD или DVD, като изискванията за всяка творба са 8-битов цвят, формат jpeg, размер 4000 px (100 см при принтиране по дългата страна); Серии фотографии: до 3 серии с до 12 тематично свързани творби на цифров носител CD или DVD, с изисквания за 8-битов цвят, формат jpeg, размер 4000 px (100 см при принтиране по дългата страна);  Аудио-визуални продукти до 3 продукта с времетраене 1 до 3 минути на цифров носител CD или DVD, формат avi или mpeg4. Озаглавяването на е необходимо да се осъществи по следния начин [razdel]_ [ime na avtora]_ [ime na tvorbata]. [format]. Файловете, заедно с попълнен формуляр за участие могат да бъдат изпратени или лично оставени в офис 408, I корпус на НБУ, бул.”Монтевидео” 21 или на рецепцията на Експо Баня София, бул. „Мария Луиза” 16.

Крайният срок за изпращане на материалите за участие е 7-и февруари 2014-а година. Имената на финалистите ще бъдат обявени на 20-и февруари, а победителите в отделните категории ще бъдат обявени на 20-и март 2014г.

Повече информация тук!

За автора

Вашият коментар