Константин Костов: „Моята отстранена система“ е преживяването ми в Париж

Константин Костов е творец от Пловдив, но живее и работи в София. Понастоящем е докторант в Национална Художествена Академия в София. Наскоро е завършил магистратура със специалност „Живопис” в НХА в класа на проф. Андрей Даниел и главен асистент Правдолюб Иванов.

Константин е участник в тазгодишният кураторски проект на доц. д-р Галина Лардева „Отстранени системи” в Национални Есенни Изложби 2014.

Колко нюанси в характера имаш, като човек на изкуството?

Надявам се повечко, но гледам да не ги смесвам, защото смесвайки няколко цвята и техни нюанса не се получава добър резултат.

Чувстваш ли, че си едно цяло с творбите си и вярваш ли, че зрителя може да се сближи с автора, проглеждайки през техния поглед?

Да, убеден съм и разчитам на подобна комуникация между зрителя и моите картини. Но мисля, че по-важен акцент е общуването между тях си, не би трябвало да се намесвам и аз – би било грубо, не мислите ли?

Във всяка творба могат да се наблюдават обекти на вашето внимание. Как работи творческата ви мисъл, кой от двата фактора идва преди другия – приближаването или отстраняването? (с емоционална жажда да изпълните обекта на вашите желания или с разбиране и осмисляне към обекта, който е обхванал вашето внимание)

Повечето пъти процесът е двустранен – както се налага да се впуснеш емоционално, като унищожиш всяка форма на дистанция, така и се налага да се отстраниш безпристрастно и да овладееш цялата „картина“.

Мислите ли, че наблюдателите биха открили „третият крак на кокошката” във вашите творби? (другата гледна точка спрямо вечно задаваните екзистенциални въпроси; съвременното/новото мислене през призмата на вашето съзнание)

Не, мисля че наблюдателите биха станали свидетели на феномена – летяща кокошка!

Хората непрекъснато биват докоснати по-лесно от красивото в изкуството, смятате ли че те ще открият не само визуалната красота в творбата, но и същностната идейна красота?

Красотата във всичките и проявления е субективен критерии, затова се надявам да бъдат докоснати от отразената красота от тях самите в картините ми.

И в този ред на мисли, кажете ни мнението си за съвременните визуално непривлекателни творби,  но с дълбоки идеи и послания?

Красотата е субективен критерий – изкуството е онова, което се опитва да внуши липса на критерии понякога. Не винаги има произведения, които са визуално непривлекателни и да внушават иде и послания, както и не винаги има такива красиви. Уважавам истинското – нелъжливо изкуство във всичките му форми. Срещал съм се с него и усещането е незабравимо!

Творбите ви вдъхват силна еманципация, но смятате ли, че са актуални за съвременната перформативна общественост?

Ако не са актуални, както за съвременната перформативна общественост, така и за тази след нея, и след нея…  – не са картини!

Разкажете ни за начина ви на работа? Какъв е пътят от идеята, затворена в пашкула, до реализацията и раждането на пеперудата?

Мисля, че може би при мен е обратното – първо е пеперудата, а после пашкула. В началото разпервам крила и пърхам докато се извися над случващото се. След това като се изморя, тупвам на „земята“ и затварям в пашкула-картина каквото съм преживял..

Виждате ли се като автор, който се стреми да провокира мисли и емоции у зрителя или сте такъв, който споделя собствени виждания и идеи с тях? Или и двете?

Надявам се да е и двете.

Процеса на създаване на творбите ви за проекта „Отстранени системи” и мисленето ви по тази тема открехна ли нови врати в творческия ви път? Каква промяна в мисленето ви настъпи?

Проектът, който изготвих за изданието на Национални Есенни Изложби 2014 „Отстранени Системи“ посветих на преживяването си като резидент в Cite Internacionalе des Arts в Париж и на впечатленията си от там. Именно там и получих предложението да участвам тази година. Може би промяната е моят възторг.

Разкажете ни и за вашето участие в проекта, колко работи ще представите, в каква материалност, какво ще представляват?

Представям серия от десет платна с приблизителен размер на всяко 170 на 190 см. Техниката използвана в целият проект е акрил върху платно. Темата на „моята отстранена система“ е преживяването ми в Париж, което осъществих началото на тази година.

Какво означава за вас поканата да участвате в проекта „Отстранени системи”?

Аз съм от Пловдив и да бъда поканен в традиционния престижен форум за представяне на съвременното изящно изкуство на Националните есенни изложби в стария Пловдив за мен беше повече от комплимент. Благодаря на куратора Галина Лардева за възможността да се срещна отново със своята публика в родният ми град.

С какво смятате, че вашите творби се отличават в традиционния престижен форум за представяне на съвременното изящно изкуство на Националните есенни изложби в стария Пловдив?

Може би, че ще са моят поглед над него.

Какво да очакваме от тук нататък от вас?

Можете да видите изложбата „Всичко е добре, когато започва добре…“ прект на Национална Художествена Академия в ГХГ в Бургас,който се мести от ГХГ Варна,  както и международният проект Mundus Vade Retro – KIBLA PORTAL Марибор, Словения. 

Вашият коментар