Пловдив и София с най-добра оценка от журито за Европейска столица на културата

Пловдив и София получиха най-добри оценки за презентациите си на предварителната пресявка в конкурса за Европейска столица на културата 2019. Журито публикува своето решение, в което описва презентациите на 8-те града, оценяването им, както и препоръки за 4-те града, които продължават в следващата фаза. Освен Пловдив и София, в състезанието продължават Варна и Велико Търново, които трябва да подадат окончателните си формуляри до 21 юли 2014-а. Решението за победителя ще се вземе до края на годината, след срещи за окончателен подбор през есента на 2014-а.

Оценката на журито за пловдивската презентация е почти изцяло положителна. Позитивно са оценени преценката за проблемите и предизвикателствата пред града, както и желанието те да бъдат решени чрез култура. Забелязало се е силното обществено участие и подкрепа към кандидатурата. По-сдържана е оценката за това, че социалните цели надделяват над креативните елементи и творческото усъвършенстване, което е предизвикало притеснения у журито.

София също получава основно положителни отзиви в своята оценка. Според журито добре е разработена връзката с регионите, което е знак за устойчив модел на развитие. Оценителите са харесали и културната програма на града, която е качествено планирана и добре представена, но в същото време изразяват съмнения, че през 2019-а тя няма да бъде по-различна от традиционната годишна културна програма на София. Според журито липсва динамизъм и нови идеи в програмата.

Варна и Велико Търново, които също продължават във финалната фаза получават малко повече критики от журито. Морската столица е оценена като град с активен културен живот и добро участие на културните оператори. Неясно обаче остава участието на гражданите, както и европейското измерение на програмата. Отбелязан е и неосъщественият още потенциал на пристанищен град, както и ребрандирането на съществуващи културни събития с цел туризъм, а не подобряване на гражданското участие.

Велико Търново получава добра оценка за ясната си програма и ентусиазираното ѝ представяне.  Оценителите са харесали идеята на включване на великотърновци от други европейски държави, като израз на европейското измерение в кандидатурата. Под съмнение се поставя участието на различните общности и обединението на съседните населени места около кандидатурата. Журито поставя под въпрос и капацитета на Велико Търново да управлява толкова амбициозен проект.

Кандидатурата на Бургас, която не получи одобрителна оценка, но изглеждаше доста амбициозно преди пресявката, събира критики за липса на европейско измерение, нисък бюджет и твърде малко нови инициативи. Русе пропуска финала заради слаба стратегия за управление, неясна роля на гражданите в проекта, както и съмнения за добра връзка между администрацията и творческия сектор. Шумен получава идентични критики относно липса на работа по фундаменталните критерии в конкурса – участие на гражданите и европейско измерение. Габрово, който започна работа по кандидатурата си по-малко от година преди крайния срок за подаване на формуляри, не е успял да разработи достатъчно добре проекта си, което е било видно в презентацията и причина също да не премине в следващия етап.

Общите препоръки към градовете-финалисти са да се запознаят по-добре с оценките за последните Европейски столици на културата, ръководството, публикувано от Министерството на културата. За пореден път се подчертава, че културно-историческото наследство и съществуващата културна програма могат да бъдат само фундамент за развитие, но не и основната част от програмата, като те не са определящите при решението на журито. Недобре разработено е, например, европейското измерение на проектите – според журито в момента градовете насочват плановете си повече към контекста на самия град и региона, а желанието е да има по-разширени програми, свързани с европейски междукултурен обмен. Също по-добре трябва да се разработят идеите за участие на гражданите и културните оператори в създаването на програмата.

Оценките на журито може да видите от този линк.

Вашият коментар